Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Psychoterapia

Psychoterapia

Zespół doświadczonych i profesjonalnych terapeutów wykształconych w różnych nurtach zapewnia psychoterapię:

 • Indywidualną
 • Grupową
 • Psychodynamiczną
 • Poznawczo-behawioralną
 • Systemową
 • Uzależnień
 • Zaburzeń odżywania się
 • Nerwic (zaburzeń lękowych) i zaburzeń osobowości
 • Zaburzeń seksualnych

Prowadzimy również psychoedukację:

● Spotkania indywidualne, grupowe i rodzinne poświęcone zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności, dotyczących:

 • Przyczyn i objawów zaburzeń psychicznych
 • Zasad i metod ich leczenia
 • Stylu życia sprzyjającego zdrowieniu i profilaktyce nawrotów
 • Wczesnego rozpoznawania i radzenia sobie z nawrotem
 • Indywidualizacji podejścia do leczenia konkretnego pacjenta
 • Uzyskiwania wsparcia, przeciwdziałania wykluczeniu i stygmatyzacji społecznej
Psychoterapia - Materiały dla pacjentów:
Psychoterapia - Nasi specjaliści:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica