Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Agnieszka Kamińska

Absolwentka psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Psychoterapeutka finalizująca całościowe szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach odbytych stażów (m.in. w Oddziale Dziennym Chorób Afektywnych Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Zakładzie Terapii Rodzin Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Ogólnopsychiatrycznym Oddziale Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Babińskiego w Krakowie). Od kilku lat prowadzi psychoterapię indywidualną w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Specjalistycznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego (w tej drugiej z dziećmi i młodzieżą). Ponadto współprowadziła grupę terapeutyczną w Dziennym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych.

Prywatnie interesuje się zagadnieniami mniejszości kulturowych i seksualnych, lubi teatr i dobrą literaturę.

Poznaj również innych naszych specjalistów: