Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Agnieszka Kamińska

Absolwentka psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Psychoterapeutka finalizująca całościowe szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach odbytych stażów (m.in. w Oddziale Dziennym Chorób Afektywnych Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Zakładzie Terapii Rodzin Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Ogólnopsychiatrycznym Oddziale Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Babińskiego w Krakowie). Od kilku lat prowadzi psychoterapię indywidualną w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Specjalistycznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego (w tej drugiej z dziećmi i młodzieżą). Ponadto współprowadziła grupę terapeutyczną w Dziennym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych.

Prywatnie interesuje się zagadnieniami mniejszości kulturowych i seksualnych, lubi teatr i dobrą literaturę.

Poznaj również innych naszych specjalistów:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa