Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Leczenie bezsenności

Leczenie bezsenności

Bezsenność to stan, w którym występują trudności zarówno w zakresie zasypiania, jak i utrzymania snu lub wczesne budzenie się. Zaburzenia to negatywnie wpływa na funkcjonowanie w ciągu dnia, dlatego jego objawy dotykają człowieka przez „24 godziny na dobę”. Przewlekły niedobór snu o dobrej jakości ma niekorzystny wpływ na zdrowie psychiczne i somatyczne, ale też znacząco pogarsza jakość życia. A tymczasem istnieją skuteczne i bezpieczne metody leczenia. W tym celu wskazane jest całościowe i zindywidualizowane podejście do problemu, czasami w wielospecjalistycznym zespole.

Specjalizujemy się w diagnozowaniu i leczeniu:

  • bezsenności krótkotrwałej i przewlekłej
  • bezsenności w przebiegu depresji, nerwic i innych zaburzeń psychicznych
  • nadmiernej senności, narkolepsji
  • zaburzeń rytmów okołodobowych (np. zespół opóźnionej fazy snu)
  • bezsenności z uzależnieniem od leków nasennych
  • parasomnii, lęków nocnych i somnambulizmu
  • zespołu niespokojnych nóg

Pierwszy krok ku skutecznemu leczeniu to właściwe rozpoznanie i ustalenie przyczyn doświadczanych trudności ze snem. Na podstawie wywiadu i badania identyfikujemy źródła zaburzeń snu, w razie potrzeby zalecamy ewentualne dalsze badania i konsultacje.
W zakresie zaburzeń snu współpracujemy z doświadczonymi specjalistami z innych dziedzin medycyny (m.in. pulmonolog, neurolog, laryngolog, internista).

Zapewniamy zindywidualizowany plan leczenia obejmujący:

  • metody psychologiczne (programy behawioralne, treningi relaksacyjne, terapię poznawczo-behawioralną, oddziaływania motywacyjne)
  • bezpieczną farmakoterapię (nieuzależniające leki o działaniu przyczynowym lub wspomagającym metody psychologiczne).

Zaburzenia snu są obecnie coraz powszechniejsze. Szacuje się, że około 25% populacji doświadcza krótkotrwałych problemów ze snem. Z kolei przewlekła bezsenność (trwająca >3 tygodnie, skutkująca pogorszeniem funkcjonowaniu w ciągu dnia) występuje u około 10% dorosłych. Spowodowane jest to zmianami cywilizacyjnymi (konieczność wydłużonego utrzymywania się w aktywności i w stanie czuwania, zwiększona ekspozycja na stres, wpływ sztucznego oświetlenia, siedzący tryb pracy i inne).

Bezsenność bywa też objawem i skutkiem innych zaburzeń psychicznych (np. depresji, nerwic i nadużywania alkoholu). Znaczenie mogą tez mieć niektóre choroby somatyczne (np. pulmonologiczne, kardiologiczne i gastrologiczne) oraz przyjmowane leki.

Sen jest niezbędnym do życia elementem naszej fizjologii. Warunkuje prawidłowy przebieg procesów psychicznych i sprawne funkcjonowanie mózgu. Sen jest potrzebny dla konsolidacji pamięci, odpoczynku dla neuronów, które były aktywne w ciągu dnia oraz dla oczyszczenia mózgu ze szkodliwych produktów przemiany materii. Niewystarczająca ilość/jakość snu wpływa niekorzystnie zdolność zapamiętywania, skupienia uwagi i na proces uczenia się. Wywołuje wzmożone napięcie i drażliwość, zmęczenie, bóle głowy, przygnębienie, zaburzenia nastroju, zmniejsza wydolność fizyczną i psychiczną. Inne skutki przewlekłej bezsenności to m.in.: mniejsza odporność na stres, osłabienie układu immunologicznego, spadek popędu płciowego, zwiększenie ryzyka wystąpienia cukrzycy, otyłości, nadciśnienia i chorób serca.

Wprawdzie doświadczamy niekorzystnych skutków rozwoju cywilizacyjnego, ale równocześnie wyniki badań nad snem i leczeniem bezsenności, dają nam coraz skuteczniejsze metody radzenia sobie z omawianymi problemami. Nie musisz cierpieć, skorzystaj z nowoczesnej wiedzy i pomocy doświadczonych specjalistów!

Leczenie bezsenności - Materiały dla pacjentów:
Leczenie bezsenności - Nasi specjaliści:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica