Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES NA STRONIE https://www.centrumdobrejterapii.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka prywatności” lub „Polityka”) powstała celem uregulowania zasad przetwarzania oraz ochrony danych osobowych osób odwiedzających oraz korzystających ze strony internetowej https://www.centrumdobrejterapii.pl.

Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony www.centrumdobrejterapii.pl (dalej jako: „Strona”) jest BRUDKIEWICZ, SIWEK i WSPÓLNICY spółka jawna z siedzibą w Krakowie ul. Miłkowskiego 9/U3, 30 – 349 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000361425, posiadającą numer NIP: 6772345966, REGON: 121294166 adres e-mail: daneosobowe@centrumdobrejterapii.pl (zwany dalej „ADO” lub „Administratorem”)

ADO dba o ochronę danych osobowych oraz prywatności osób odwiedzających Stronę  (zwanych dalej: „Użytkownikami”). Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Strony są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Zależy nam, aby każdy Użytkownik dokładnie wiedział jak może chronić zarówno swoje dane osobowe, jak i swoją prywatność. W związku z tym, prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami znajdującymi się poniżej.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych lub Polityką prywatności, w każdej chwili możecie Państwo skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail: daneosobowe@centrumdobrejterapii.pl.

II. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez ADO:
  A) w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do ADO z wykorzystaniem znajdującego się na Stronie formularza kontaktowego lub za pośrednictwem opcji „zadaj teraz swoje pytanie (zapytaj)” – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  B) w celach marketingowych i wysyłania informacji handlowych – jeżeli Użytkownik wyraził na to w sposób wyraźny odrębną zgodę- – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych są całkowicie dobrowolne, a ich brak nie wpływa na możliwość skierowania do ADO jakiegokolwiek zapytania,
  C) w celach związanych z bieżącą działalnością operacyjną Administratora, w tym na potrzeby tworzenia analiz i raportów oraz poprawiania jakości świadczonych przez Administratora usług (prawnie uzasadniony interes Administratora) – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  D) realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. w zakresie przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości) – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  E) umożliwienie Użytkownikom pozostawienia opinii o usługach oferowanych przez Administratora (zgoda) – podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  F) zapewnienie i optymalizacja prawidłowego wyświetlania Strony na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, dostosowywanie zawartości Strony do preferencji Użytkowników, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, Tag Manger, Gooogle Ads i tagów remarketingowych, Piksel Facebooka (prawnie uzasadniony cel Administratora) – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
  G) na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (np. newslettera), pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (prawnie uzasadniony interes Administratora) – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit f) RODO;

Podanie danych w odniesieniu do wyżej wskazanych celów przetwarzania jest dobrowolne.

III. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane:
  1) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i realizacji umowy – przez okres realizacji zawartej umowy sprzedaży i do czasu jej prawidłowego rozliczenia, a także do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej umowy;
  2) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – do czasu wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa;
  3) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z uzasadnionym interesem Administratora – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania – jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od daty ich zgromadzenia;
  4) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi.

IV. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych i przechowywanych danych, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia. Użytkownik ma prawo także do bycia zapomnianym.

W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów, Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie jego danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Niezależnie od podstaw przetwarzania, Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Użytkownik może realizować swoje prawa wskazane powyżej pisemnie (BRUDKIEWICZ, SIWEK i WSPÓLNICY spółka jawna, ul. Miłkowskiego 9/U3, 30 – 349 Kraków) oraz drogą elektroniczną (daneosobowe@centrumdobrejterapii.pl).

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

W związku z tym, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Google dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, np. do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych np. poprzez stosowanie mechanizmów bezpieczeństwa przewidzianych przez RODO lub stosowanie standardowych klauzul umownych. Informacje na temat podstaw i celów przetwarzania danych osobowych przez podmioty zewnętrzne znajdziesz w polityce prywatności zamieszczonej przez takie podmioty, m. in.:

Google Ireland Limited:  https://policies.google.com/privacy?hl=pl

VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM

Administrator informuje, że jego działalność gospodarcza wspierana jest przez podmioty zewnętrzne, którym Administrator przekazuje Państwa dane osobowe. Odbiorcami podanych danych są m. in. dostawcy usług informatycznych. Podmioty te gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.

VII. PROFILOWANIE

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

VIII. FILMY Z SERWISU YOUTUBE

Na Stronie Internetowej zostały osadzone filmy Administratora zamieszczone w serwisie YouTube. Odtwarzanie tych filmów możliwe jest bezpośrednio z poziomu Strony.  Z chwilą odtworzenia filmu na naszej Stronie dane o Użytkowniku przekazywane są do serwisu YouTube. Samo odwiedzanie naszej Strony, bez kliknięcia w film, nie powoduje pobierania Twoich danych przez serwis YouTube.

Dalsze cele i podstawy przetwarzania danych osobowych przez serwis YouTube zamieszczone zostały w polityce prywatności serwisu. Adres i Polityka prywatności serwisu YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

Zachęcamy do zapoznania się z powyższymi dokumentami.

IX. PRZEKIEROWANIE NA INNE STRONY

Użytkownik korzystający ze Strony, wybierając poszczególne zakładki/opcje Strony (m.in. w zakładce „Media o nas”), może zostać przekierowany na strony Internetowe podmiotów zewnętrznych. Po przeniesieniu na poszczególne strony Internetowe przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się na zasadach opisanych w polityce prywatności i plików cookies dedykowanych dla tych stron.

X. PLIKI COOKIES

W celu zapewnienia prawidłowego działania i wyświetlania Strony na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników i jej ciągłej optymalizacji, a także zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika (art. 6 ust 1 lit. f) RODO), strona wykorzystuje pliki cookies.

Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane na komputerze Użytkownika, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje związane z korzystaniem przez niego ze Strony ADO. Pliki cookies pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i dzięki temu odpowiednio wyświetlać Stronę. Są również niezbędne dla zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika po skontaktowania się z ADO za pośrednictwem znajdującego się na Stronie formularza kontaktowego.

Plik cookies zbierają m. in. następujące dane związane z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony: rodzaj używanej przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL strony odwiedzonej wcześniej, godzina wysłania zapytania na serwer adres IP komputera.

Niniejsza Strona wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu:

 1. w celu zapewnienia poprawnego działania Strony i jej wyświetlania na urządzeniu Użytkownika;
 2. w celu analiz i badań, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia dostosowania Strony do preferencji jej Użytkowników;
 3. w celach marketingowych, w tym m.in. do ustalania indywidualnych preferencji Użytkownika w oparciu o działania podejmowane na Stronie, spersonalizowania treści i reklam, oferowania funkcji społecznościowych.

ADO wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

 1. pliki cookies sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki są usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika;
 2. pliki cookies trwałe, które są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.`

Pliki cookies firm niezależnych stosowane przez Administratora w ramach prowadzenia Strony:

1. Strona wykorzystuje pliki cookies również w celu zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzia Google Analytics, Google Tag Manager oraz Google Ads. Użytkownik może usunąć swoje dane związane z plikami cookies zbieranymi do celów statystycznych instalując dodatek do przeglądarki internetowej, dostępny na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o Użytkownikach i zdarzeniach na naszej Stronie przechowywane są na serwerach Google przez maksymalnie 26 miesięcy.

Adresy IP zbierane od Użytkowników zostają zanonimizowane przed ich przekazaniem do Google, tak aby nie było możliwe ich przyporządkowanie (tak zwane maskowanie IP).

W zakresie, w jakim dane Użytkowników są przetwarzane z wykorzystaniem plików cookies do celów statystycznych przy użyciu narzędzia Google Analytics, Google Tag Manager oraz Google Ads dane te są  przekazywane w zależności od lokalizacji Użytkownika do:

a) Google Ireland Limited z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – w przypadku użytkowników usług Google w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii albo
b) Google LLC z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA – w przypadku użytkowników usług Google w Wielkiej Brytanii

2. Google Maps – Strona korzysta z Google Maps, które umożliwia wyświetlanie interaktywnych map bezpośrednio na stronie internetowej, umożliwiając Użytkownikowi wygodne korzystanie z funkcji map. W przypadku wyświetlenia naszej strony internetowej, na której zaimplementowano GoogleMaps, nawiązywane jest połączenie z serwerem.

3. Google Fonts – w celu jednolitej reprezentacji czcionek Strona używa tzw. fontów internetowych dostarczanych przez Google. Po wywołaniu Strony, przeglądarka Użytkownika ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać w niej wybrane przez Admnistratora rodzaje czcionek i tym samym teksty zawarte na stronie. Aby to uczynić, używana przez Państwa przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Korzystanie z Google Fonts umożliwia Administratorowi prezentację atrakcyjną wizualnie prezentację treści Strony, co czyni ją przyjemniejszą w odbiorze i w obsłudze.

Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby czcionki nie były ładowane przez serwery Google. Rezygnacja z tych cookies spowoduje prezentację Strony w standardowej czcionce systemowej.

Więcej informacji o usługach Google wskazanych w pkt 1-3 powyżej znajdą Państwo w Polityce prywatności tej firmy: https://www.google.com/policies/privacy/.

4. OpenStreet Map – narzędzie do wyświetlania map na Stronie dostarczane przez OpenStreetMap Foundation. Więcej informacji o usługach OpenStreetMap Użytkownika znajdzie w Polityce prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/.

5. Piksel Facebooka – usługa ta pomaga Administratorowi zarządzać reklamami na Facebooku i prowadzić działania remarketingowe. Jest to narzędzie analityczne, za pomocą którego Administrator może mierzyć skuteczność reklam oraz analizować działania podejmowane przez odwiedzających Użytkowników, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Tworzenie list remarketingowych na podstawie plików cookies gromadzonych przez Piksela odbywa się w panelu Facebook. Informacje zbierane za pośrednictwem Piksel Facebooka są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

W każdej chwili możliwa jest zmiana ustawień dotyczących plików cookies. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies, bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

Instrukcje zarządzania plikami cookies zależnie od używanej przeglądarki:

– Przeglądarka Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

– Przeglądarka Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek

– Przeglądarka Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

– Przeglądarka Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies

– Przeglądarka Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

 


Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica