Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Psycholog

Doświadczony zespół specjalistów psychologii klinicznej oraz psychologów zapewnia naszym pacjentom i klientom pełną diagnostykę psychologiczną, wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych.

W Centrum Dobrej Terapii oferowane są różnego rodzaju opcje psychoterapeutyczne:

Psychologiczna diagnoza kliniczna:

  • Kliniczna ocena funkcjonowania osobowości i nasilenia objawów psychopatologicznych
  • Określenie predyspozycji osobowościowych
  • Badanie i ocena funkcji poznawczych
  • Badanie ilorazu inteligencji
  • Ustalanie kierunków pracy psychoterapeutycznych i/lub rozwoju osobistego
  • Wydawanie zaświadczeń na podstawie oceny psychologicznej

Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa:

  • Wsparcie psychologiczne w kryzysach i w trudnych sytuacjach życiowych (problematyczne decyzje, doświadczanie utraty, konflikty itp.)
  • Pomoc w modyfikacji zachowań zdrowotnych
  • Pomoc w rozwijaniu swoich zasobów osobistych i umiejętności interpersonalnych

Psychoterapia

Coaching

Psycholog - Materiały dla pacjentów:
Psycholog - Nasi specjaliści: