Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

dr n. med. Joanna Borowiecka-Karpiuk

Joanna Borowiecka-Karpiuk

Specjalista psychiatra, psychoterapeutka. Absolwentka studiów dziennych na Wydziale Lekarskim UJ CM. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Katedrze i Klinice Psychiatrii UJ CM, Specjalistycznym Szpitalu im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, poradniach zdrowia psychicznego, zespołach leczenia środowiskowego oraz w ramach własnej specjalistycznej praktyki psychiatrycznej. Ukończyła atestowany przez SNP PTP Kurs Psychoterapii przy Katedrze i Klinice Psychiatrii UJ CM.

Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP), Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabiltacji.

Ukończyła studia doktoranckie na wydziale UJ CM i obroniła rozprawę doktorską pt.: „Ocena brzemienia małżonków pacjentów z chorobami afektywnymi w aspekcie stylu radzenia sobie ze stresem i funkcjonowania rodziny”.

Współautorka badań, publikacji i prezentacji naukowych dotyczących m.in. depresji nawracającej, depresji lekoopornej, choroby afektywnej dwubiegunowej oraz zaburzeń seksualnych u pacjentów cierpiących na choroby afektywne.

Zajmuje się diagnostyką, leczeniem farmakologicznym, psychoedukacją i psychoterapią dorosłych osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, a także konsultacjami i psychoterapią osób z trudnościami w radzeniu sobie w różnych sytuacjach życiowych oraz wspieraniem ich osobistego rozwoju.

Zawodowo zajmuje się również problemami osób różnorodnych seksualnie i płciowo.

Jej zainteresowania kliniczne obejmują min.:

 • zaburzenia afektywne (zaburzenia nastroju, w tym depresja jednobiegunowa, choroba dwubiegunowa, depresja poporodowa i inne),
 • zaburzenia lękowe (dawniej „nerwice”): różnego rodzaju lęki i fobie, w tym fobia społeczna, lęk uogólniony, lęk napadowy/paniczny i inne,
 • bezsenność i zaburzenia snu,
 • zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (dawniej „nerwica natręctw”),
 • zaburzenia odżywiania – wsparcie farmakologiczne zaburzeń współistniejących,
 • zaburzenia psychotyczne (psychozy: schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne, urojeniowe, inne zaburzenia psychotyczne),
 • zaburzenia zachowania i emocji w przebiegu zaburzeń organicznych,
 • zaburzenia stresowe, adaptacyjne, emocjonalne, zaburzenia osobowości i zachowania.

Zainteresowania prywatne to: kynologia, felinologia, literatura fantastyczno-naukowa.

 • Pierwsza wizyta – 360 zł
 • Kolejna wizyta – 220 zł
 • Recepta – 100 zł
Materiały dla pacjentów - dr n. med. Joanna Borowiecka-Karpiuk:

Poznaj również innych naszych specjalistów:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica