Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Anna Kostrzewa

Anna Kostrzewa

Ukończyła 5-letnie, jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim (specjalność kliniczna osób dorosłych). Aktualnie jest w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii przy Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, przygotowującego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Realizuje również Studia Podyplomowe – „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego we Wrocławiu, prowadząc konsultacje psychologiczne dla osób w kryzysach psychicznych, a także w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Starym Mieście, prowadząc konsultacje psychologiczne, terapię krótkoterminową oraz warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży i dorosłych. Odbywała staż w Zakładzie Psychologii, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie.

Pracuje z osobami dorosłymi, w podejściu integratywnym, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia psychodynamicznego. Zajmuje się prowadzeniem psychoterapii oraz poradnictwa psychologicznego i seksuologicznego. Pomaga w problemach w relacjach interpersonalnych, psychosomatycznych, doświadczanych trudnościach dotyczących samooceny i poczucia własnej wartości, kryzysach emocjonalnych, radzeniu sobie ze stresem, kłopotach natury seksualnej i zaburzeniach w tej sferze, doświadczaniu lęku, depresji, zaburzeniach osobowości.

W swojej pracy zależy jej na wspólnym rozumieniu problemu pacjenta, wyznaczeniu celów pracy psychoterapeutycznej, a następnie pomocy w zmianie, by osoby w  terapii mogły doświadczać swojego życia w pełni, lepiej radząc sobie z trudnościami.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

  • Konsultacja indywidualna: 190 zł

Poznaj również innych naszych specjalistów:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica