Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Irena Zasadni

Irena Zasadni

Psychoterapeutka w trakcie całościowego Kursu Psychoterapii organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień. Zawodowo związana ze Szpitalem Klinicznym im. dr J. Babińskiego, gdzie pracuje na Oddziale Podwójnych Diagnoz czyli oddziale stacjonarnym przeznaczonym dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi takimi jak np. zaburzenia nastroju czy zaburzenia osobowości.

Jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje zgodnie z Kodeksem Etycznym Psychoterapeutów PTP. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Stale podnosi swoją wiedzę uczestnicząc w różnych seminariach, szkoleniach i wykładach.

Pracuje z osobami dorosłymi w nurcie psychodynamicznym, bliskie jej jest również myślenie integracyjne.

Prowadzi psychoterapię indywidualną z osobami:
– doświadczającymi cierpienia, kryzysów i trudności życiowych,
– mającymi problemy w relacjach, kontaktach interpersonalnych,
– po przebytych traumach i trudnych doświadczeniach życiowych,
– z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami osobowości,
– będącymi w związkach, relacjach z osobami uzależnionymi,
– pochodzącymi z tzw. rodzin alkoholowych czy dysfunkcyjnych,
– uzależnionymi utrzymującymi minimum półroczną abstynencję (do tak zwanej terapii pogłębionej),
– chcącymi podnieść jakość swojego życia, lepiej poznać siebie i swoje nieświadome mechanizmy działania.

Konsultacja indywidualna: 190 zł

Poznaj również innych naszych specjalistów:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica