Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Depresja a dolegliwości bólowe

Szacuje się że 30-60% pacjentów, u których rozpoznano epizod depresji, cierpi z powodu dolegliwości bólowych o różnym nasileniu i charakterze.

Ból w depresji

Część z tych dolegliwości stanowi element obrazu depresji, pozostałe natomiast wskazują na obecność współwystępującego innego zaburzenia psychicznego (np. nerwicowego), choroby somatycznej albo też zespołu bólowego, takiego jak np.: fibromialgia, bóle neuropatyczne, napięciowe lub migrenowe bóle głowy, chroniczny ból okolicy krzyżowej lub miednicy, bóle pleców, zespół piekących ust itp. Bez względu na etiologię ból jest czynnikiem, który w sposób jednoznacznie negatywny wpływa na efekty leczenia depresji. Na przykład ból o dużym nasileniu wydłuża czas potrzebny do osiągnięcia remisji objawów depresyjnych oraz może być czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych. Ponadto, im większe jest nasilenie dolegliwości bólowych w trakcie epizodu depresji, tym mniejsza jest szansa na uzyskanie odpowiedzi na leki przeciwdepresyjne oraz poprawę funkcjonowania pacjenta. Poza tym utrzymywanie się bólu po uzyskaniu remisji depresji, jest czynnikiem zwiększającym ryzyko kolejnych nawrotów zaburzeń afektywnych.

Leczenie depresji ze współwystępującym bólem

Zajmować się tym powinien psychiatra, często we współpracy z innymi specjalistami, zajmującymi się terapią choroby powodującej ból lub leczeniem samego bólu. Bardzo istotne znaczenie ma właściwy wybór leków przeciwdepresyjnych – w pierwszej kolejności bierze się tu pod uwagę te leki, które mają dodatkowe działanie przeciwbólowe udowodnione w różnych zespołach bólowych niezależnych do depresji oraz w depresji z bólem. Według dotychczasowych badań większą skutecznością w tych przypadkach cechują się leki przeciwdepresyjne o podwójnym mechanizmie działania (leki trójpierścieniowe, wenlafaksyna, duloksetyna, mirtazapina i inne).  Ich dobór jest zależny od preferencji pacjenta, jego ogólnego stanu zdrowia, innych leków które przyjmuje oraz od rodzaju i nasilenia zespołu bólowego.

Opracował dr hab. med. Marcin Siwek, na podstawie: Marcin Siwek „Leki przeciwdepresyjne w terapii bólu” (w: „Ból i depresja” – książka pod redakcją Dominiki Dudek, wydawnictwo Termedia, Poznań 2011)

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
Co to jest somatyzacja?
31 grudnia 2021

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica