Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Olga Mazgaj

Olga Mazgaj

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka psychologii stosownej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz całościowego 4-letniego kursu psychoterapii organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako stażysta m.in. na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala im. J. Babińskiego, Oddziale Sądowym Szpitala im. J. Babińskiego, Klinicznym Oddziale Psychiatrii Szpitala Wojskowego w Krakowie, Dziennym Oddziale Zaburzeń Emocji i Nastroju Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Dziennym Oddziale Leczenia Uzależnień, a także w Poradni Zdrowia Psychicznego dla osób dorosłych. Współpracuje z Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, gdzie udziela porad psychologicznych oraz prowadzi warsztaty profilaktyczne dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

Pracuje z osobami dorosłymi w ramach psychoterapii indywidualnej w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Poznaj również innych naszych specjalistów: