Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Regulamin Umawiania Wizyt

1. W celu umówienia się na wizytę lekarską lub konsultację psychologiczną w Centrum Dobrej Terapii należy skontaktować się z rejestracją: telefonicznie, meilowo, przez formularz na stronie www, przez rejestrację online dostępną na stronie internetowej lub osobiście w placówce.

2. Wszystkie wizyty lekarskie i spotkania konsultacyjne z psychoterapeutą będą potwierdzane przez rejestrację telefonicznie lub przez SMS do 3 dni roboczych przed planowaną wizytą.

3. Wizyty niepotwierdzone będą odwoływane.

4. W przypadku wszystkich wizyt pierwszorazowych oraz kolejnych wizyt online u psychiatry, po potwierdzeniu wizyty zostanie wygenerowany link do płatności, którą będzie można wykonać za pośrednictwem platformy Przelewy24. Link zostanie wysłany mailowo. Do 24 godzin od otrzymania linku należy wykonać płatność. W przypadku nieopłacenia wizyty we wskazanym terminie zostanie ona anulowana.

5. W przypadku konsultacji psychoterapeutycznych online przy potwierdzaniu wizyty zostanie wygenerowany link do płatności, którą będzie można wykonać za pośrednictwem platformy Przelewy24. Link zostanie wysłany mailowo. Do 24 godzin od otrzymania linku należy wykonać płatność.

6. Płatności za kolejne wizyty, które będą odbywały się osobiście mogą zostać uregulowane na miejscu w rejestracji przed wizytą.

7. Pacjent ma prawo do odwołania zakupionej E-wizyty lub wizyty pierwszorazowej najpóźniej na 24 godziny przed terminem jej wykonania kontaktując się z rejestracją.

8. W przypadku odwołania E-wizyty lub wizyty pierwszorazowej w czasie krótszym niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem kwota za świadczenie nie będzie zwracana.

9. W przypadku odwołania E-wizyty lub wizyty pierwszorazowej w czasie dłuższym niż 24 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem następuje zwrot uiszczonej płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 w taki sam sposób w jaki pacjent dokonał płatności lub przelewem na podany przez Pacjenta numer konta bankowego. Usługodawca dokonuje zwrotu środków Pacjentowi w terminie 14 dni od momentu odwołania E-wizyty lub wizyty pierwszorazowej. W przypadku zwrotu należności Pacjent może zostać obciążony kosztami prowizji i opłat, które obciążyły bank w przypadku przelewu zagranicznego.

10. Po odbyciu wymaganej ilości wizyt konsultacyjnych u psychoterapeuty pacjent może zdecydować się na podjęcie terapii, na warunkach ustalonych bezpośrednio z psychoterapeutą.

11. Pacjent zostaje zapisany na stały termin terapii, który jest dla niego rezerwowany z tygodnia na tydzień, bez konieczności umawiania się na wizyty. Pacjent jest zobowiązany do informowania o nieobecnościach na zasadach ustalonych indywidualnie z terapeutą.

12. Terapia, która odbywa się w całości online powinna być opłacana z góry za cały miesiąc. Końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc kolejny do pacjenta zostanie wygenerowany link do płatności, którą będzie można wykonać za pośrednictwem platformy Przelewy24. Link zostanie wysłany mailowo. Płatność należy wykonać przed końcem miesiąca w którym został on przesłany. W przypadku odwołania sesji zgodnie z zasadami ustalonymi z terapeutą płatność zostanie przepisana na kolejne spotkanie.

13. W przypadku zmiany formy wizyty ze stacjonarnej na on-line zostanie wygenerowany link do płatności, którą będzie można wykonać za pośrednictwem platformy Przelewy24. Link zostanie wysłany mailowo. Do 24 godzin od otrzymania linku należy wykonać płatność.

14. Teleporada nie może być rejestrowana, utrwalana i udostępniana bez zgody pacjenta.

15. W trakcie teleporady mogą uczestniczyć osoby trzecie tylko i wyłącznie za zgodą pacjenta i osoby wykonującej świadczenie.

16. Jeśli w trakcie teleporady nastąpi awaria technologiczna, prosimy o pilny kontakt z recepcją placówki.


Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica