Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Regulamin Umawiania Wizyt

1. W celu umówienia się na wizytę lekarską lub konsultację psychologiczną w Centrum Dobrej Terapii należy skontaktować się z rejestracją: telefonicznie, mailowo, przez formularz na stronie www, przez rejestrację online dostępną na stronie internetowej lub osobiście w placówce.

2. Wszystkie wizyty lekarskie i spotkania konsultacyjne z psychoterapeutą będą potwierdzane przez rejestrację telefonicznie lub przez SMS do 3 dni roboczych przed planowaną wizytą.

3. Wizyty niepotwierdzone będą odwoływane.

4. W przypadku wszystkich wizyt pierwszorazowych oraz kolejnych wizyt online u psychiatry, po potwierdzeniu wizyty zostanie wygenerowany link do płatności, którą będzie można wykonać za pośrednictwem platformy Przelewy24. Link zostanie wysłany mailowo i będzie aktywny przez 24 godziny w ciągu których należy wykonać płatność.  W przypadku nieopłacenia wizyty we wskazanym terminie zostanie ona anulowana.

5. W przypadku konsultacji psychoterapeutycznych online przy potwierdzaniu wizyty zostanie wygenerowany link do płatności, którą będzie można wykonać za pośrednictwem platformy Przelewy24. Link zostanie wysłany mailowo i będzie aktywny przez 24 godziny w ciągu których należy wykonać płatność.

6. Płatności za kolejne wizyty, które będą odbywały się osobiście mogą zostać uregulowane na miejscu w rejestracji przed wizytą.

7. Pacjent ma prawo do odwołania zakupionej E-wizyty najpóźniej na 24 godziny przed terminem jej wykonania kontaktując się z rejestracją lub przez rejestrację online.

8.  W przypadku odwołania E-wizyty w czasie krótszym niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem kwota za świadczenie nie będzie zwracana.

9. W przypadku odwołania E-wizyty w czasie dłuższym niż 24 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem następuje zwrot uiszczonej płatności przelewem na podany przez Pacjenta numer konta bankowego. Usługodawca dokonuje zwrotu środków Pacjentowi w terminie 14 dni od momentu odwołania E-wizyty. W przypadku zwrotu należności Pacjent może zostać obciążony kosztami prowizji i opłat, które obciążyły Serwis w związku z tą E-Wizytą przez Przelewy24 (zgodnie z regulaminem usługi) lub bank w przypadku przelewu zagranicznego.

10. Po odbyciu wymaganej ilości wizyt konsultacyjnych u psychoterapeuty pacjent może zdecydować się na podjęcie terapii, na warunkach ustalonych bezpośrednio z psychoterapeutą.

11. Pacjent zostaje zapisany na stały termin terapii, który jest dla niego rezerwowany z tygodnia na tydzień, bez konieczności umawiania się na wizyty. Pacjent jest zobowiązany do informowania o nieobecnościach na zasadach ustalonych indywidualnie z terapeutą.

12. Terapia, która odbywa się w całości online powinna być opłacana z góry za cały miesiąc. Końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc kolejny do pacjenta zostanie wygenerowany link do płatności, którą będzie można wykonać za pośrednictwem platformy Przelewy24. Link zostanie wysłany mailowo i będzie aktywny przez 24 godziny w ciągu których należy wykonać płatność. W przypadku odwołania sesji zgodnie z zasadami ustalonymi z terapeutą płatność zostanie przepisana na kolejne spotkanie.

13. W przypadku zmiany formy wizyty ze stacjonarnej na online zostanie wygenerowany link do płatności, którą będzie można wykonać za pośrednictwem platformy Przelewy24. Link zostanie wysłany mailowo i będzie aktywny przez 24 godziny w ciągu których należy wykonać płatność.


Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica