Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

O nas

Centrum Dobrej Terapii to nowoczesny specjalistyczny ośrodek oferujący szeroką gamę usług z zakresu psychiatrii, psychoterapii, pomocy i diagnostyki psychologicznej dla dorosłych i młodzieży, seksuologii, terapii uzależnień, terapii bezsenności oraz neuropsychologii.

Organizując nasze centrum, oparliśmy się na dotychczasowych doświadczeniach i obserwacjach związanych zarówno z pracą w instytucjach publicznych, jak i w ramach naszych praktyk prywatnych.

Naszym celem było stworzenie miejsca oferującego nie tylko najwyższy merytoryczny poziom usług, lecz także zapewniającego przyjazną atmosferę i przestrzeń, w których świadczone będą usługi.

Nasze priorytety w pracy z Klientami to:

  • troska i praca nad budowaniem życzliwej, opartej o wzajemne porozumienie partnerskiej relacji terapeutycznej, traktowanej jako nadrzędna zasada funkcjonowania Centrum,

  • kompleksowe podejście do rozwiązywanych problemów psychologicznych,

  • psychoedukacja i rzetelna informacja dotycząca procesu leczenia,

  • praca zespołowa urzeczywistniana poprzez system wzajemnych konsultacji, wymiany informacji pomiędzy członkami personelu niosącego pomoc i superwizji,

  • zasada ciągłego doskonalenia zawodowego poprzez działalność dydaktyczną i naukową pracowników Centrum,

  • troska o estetyczną i przyjazną emocjonalnie przestrzeń, w której udzielane będą świadczenia.