Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Depresja i zaburzenia lękowe u osób cierpiących na migrenę

Co najmniej 80–90% ludzi doświadcza sporadycznych bólów głowy w ciągu roku, a u 20% przyjmują one charakter przewlekły lub nawracający.

Do najczęstszych tzw. pierwotnych bólów głowy zalicza się:

  • migrenę (ok. 10% populacji),
  • napięciowe bóle głowy (postać przewlekła dotyczy około 15% populacji),

Jak wynika z badań, osoby cierpiące na migrenę wydają się być szczególnie predysponowane do wystąpienia zaburzeń depresyjnych oraz lękowych. Zaobserwowano u nich także częste występowanie uzależnień i zwiększone ryzyko rozpoznania choroby afektywnej dwubiegunowej. Zaburzenia psychiczne występują częściej u chorych z aurą niż bez aury poprzedzającej napad bólów migrenowych.

Pośród czynników, które mogą decydować o częstym współwystępowaniu migreny i depresji, sugerowano:

  1. wpływ nieprzewidywalnych napadów bólu na pojawianie się stanów obniżonego nastroju (mechanizm wyuczonej bezradności),
  2. rolę migreny jako somatycznej manifestacji depresji,
  3. wspólne dla migreny i depresji czynniki etiologiczne (np. dysfunkcja układu serotoninergicznego i dopaminergicznego).

W licznych badaniach względne ryzyko rozpoznania depresji u chorych na migrenę jest wyższe nawet czterokrotnie w porównaniu do populacji ogólnej. Osoby cierpiące na migrenę zagrożone są pojawieniem się pierwszego w życiu epizodu depresyjnego nawet pięciokrotnie bardziej niż osoby zdrowe, z kolei u osób cierpiących na depresję ryzyko rozwoju migreny zwiększone jest trzykrotnie w stosunku do grupy osób bez zaburzeń nastroju. Ponadto osoby cierpiące na migrenę podejmują próby samobójcze nawet do 3 razy częściej niż osoby zdrowe i to bez względu na obecność jakichkolwiek zaburzeń psychicznych. Sytuacja taka dotyczy zwłaszcza migreny z obecnością aury.

Podobnie jak depresja, u chorych z migreną niezwykle często (nawet u 75% pacjentów) występują różne formy lęku lub zaburzeń lękowych. Najczęściej są to różne typy fobii, lęk napadowy oraz lęk uogólniony. Względne ryzyko postawienia diagnozy jednego z zaburzeń lękowych u osoby chorującej na migrenę – w porównaniu z osobą zdrową – szacowane jest jako pięciokrotnie większe dla lęku uogólnionego, 3–10 razy większe dla lęku napadowego i trzykrotnie większe dla fobii.

Leczeniem depresji oraz objawów i zaburzeń lękowych u osób cierpiących na migrenę powinien zajmować się psychiatra (najlepiej we współpracy z neurologiem), ze względu na konieczność ostrożnego doboru leków przeciwdepresyjnych, gdyż część z nich może wchodzić w potencjalnie niebezpieczne  interakcje z lekami przeciwmigrenowymi.

Pamiętaj: jeżeli cierpisz na depresję (lub zaburzenia lękowe) współwystępującą z migreną to:

  • zawsze poinformuj psychiatrę (lub innego lekarza, który postanawia przepisać Ci lek przeciwdepresyjny) o tym jakie leki przeciwbólowe i przeciwmigrenowe zażywasz,
  • Zawsze poinformuj neurologa (lub innego lekarza, który zamierza przepisać Ci lek przeciwbólowy lub przeciwmigrenowy) o tym jakie leki przeciwdepresyjne (lub inne leki psychotropowe) przyjmujesz.

Przygotował dr hab. n. med. Marcin Siwek, na podstawie książki „Zaburzenia psychiczne w neurologii” (Dominika Dudek, Marcin Siwek, Bartosz Grabski; Termedia, Poznań 2009) 

dr hab. n. med. Bartosz Grabski, FECSM, WPATH-CM

Specjalista psychiatrii i seksuologii, psychoterapeuta. Specjalizuje się w pomocy osobom transpłciowym doświadczającym dysforii płciowej. Dodatkowo obszar jego zainteresowań klinicznych obejmuje problemy osób homo-… »

Inne artykuły:
dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
Co to jest somatyzacja?
31 grudnia 2021

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica