Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Psychiatra

Psychiatra

Psychiatria dorosłych w Centrum Dobrej Terapii:

●  Diagnostyka i leczenie psychoz

 • Schizofrenia i zespoły schizofrenopodobne,
 • Zaburzenia urojeniowe,

●  Diagnostyka i leczenie zaburzeń nastroju

 • Depresja nawracająca,
 • Depresja atypowa,
 • Depresja sezonowa,
 • Depresja poporodowa,
 • Depresja w chorobach somatycznych (choroba niedokrwienna serca, choroby tarczycy, cukrzyca, inne),
 • Zaburzenia dwubiegunowe (choroba afektywna dwubiegunowa),
  • Depresja dwubiegunowa,
  • Mania / hipomania,
  • Stany mieszane,
  • Choroba dwubiegunowa z szybka zmianą faz,
 • Przewlekłe zaburzenia nastroju (dystymia, cyklotymia),
 • Depresja w chorobach neurologicznych.

● Diagnostyka i leczenie zaburzeń nerwicowych

 • Lęk uogólniony i napadowy (tzw. nerwice lękowe),
 • Fobia społeczna, fobie proste, agorafobia,
 • Zaburzenia somatyzacyjne i hipochondryczne,
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (tzw. nerwica natręctw).

● Diagnostyka i leczenie zaburzeń osobowości

● Diagnostyka i leczenie zaburzeń odżywiania się

 • Anoreksja (jadłowstręt psychiczny),
 • Bulimia (żarłoczność psychiczna),
 • Atypowe zaburzenia odżywiania się,
 • Kompulsywne objadanie się.

● Diagnostyka i leczenie zaburzeń psychicznych u osób w podeszłym wieku (psychogeriatria),

● Diagnostyka i leczenie zaburzeń i problemów psychicznych u wybranych grup pacjentów

(z przewlekłym bólem, u kobiet w ciąży i w okresie poporodowym, u osób z nadwagą i otyłością),

Wizyty domowe

W sytuacjach kryzysowych wizyty domowe u pacjentów Centrum, którzy nie mogą się zgłosić w siedzibie Centrum:

 • Psychiatryczne wizyty domowe u pacjenta w podeszłym wieku,
 • Psychiatryczne wizyty domowe u pacjentów, którzy mają trudność z poruszaniem się,

Psychoedukacja

Spotkania indywidualne, grupowe i rodzinne poświęcone zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności, dotyczących:

 • Przyczyn i objawów zaburzeń psychicznych,
 • Zasad i metod ich leczenia,
 • Stylu życia sprzyjającego zdrowieniu i profilaktyce nawrotów,
 • Wczesnego rozpoznawania i radzenia sobie z nawrotem,
 • Indywidualizacji podejścia do leczenia konkretnego pacjenta,
 • Uzyskiwania wsparcia, przeciwdziałania wykluczeniu i stygmatyzacji społecznej.
Psychiatra - Materiały dla pacjentów:
Psychiatra - Nasi specjaliści:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica