Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

dr Anna Cwojdzińska

Anna Cwojdzińska

Psycholog z rozległym szkoleniem w zakresie terapii systemowej i ponad 10-letnim doświadczeniem w pracy z klientami/pacjentami w różnych kontekstach. W 2007 roku ukończyła studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 2019 roku studia doktoranckie na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Szkolenie w zakresie psychoterapii odbyła w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej i obejmowało ono szkolenie podstawowe (130 h) i zaawansowane (168 h) w zakresie terapii systemowej (kwalifikacje do terapii indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej). W ramach tego szkolenia brała również udział w pracy własnej w formie grupowej oraz indywidualnych sesjach terapeutycznych. Ukończyła dodatkowe kursy z zakresu coachingu rodzicielskiego oraz terapii systemowej dzieci i młodzieży.

Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z instytucjami oferującymi różne formy pomocy psychologicznej. Przez wiele lat współpracowała z poradniami zdrowia psychicznego w Poznaniu oraz pracowała z rodzinami w ramach prywatnej praktyki. Obecnie współpracuje z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także jest wolontariuszką w międzynarodowej organizacji Women In Data jako mentor i coach.

W swojej pracy zawsze stara się dostrzegać szerszy kontekst tego, kim jesteśmy (zarówno klient/pacjent, jak i sama terapeutka) oraz być świadomą znaczenia interakcji społecznych, możliwości i presji, których doświadczamy, oraz wyzwań, przed którymi stoimy – jako jednostki, ale także jako członkowie rodzin czy lokalnych społeczności. Nasze życie jest osadzone w sieci powiązań z naturą, naszymi ciałami, emocjami, myślami i ideami, rzeczami materialnymi, dziesiątkami działań i setkami ludzi. W przebiegu terapii docenia poszukiwanie tego co rozwijające i wzmacniające, by klienci/pacjenci mogli „rozwijać się, […] niezakłócenie, w kierunku samorealizacji”. Stara się myśleć o terapii jako o pracy zespołowej, gdzie istotnej jest dążenie do wspólnego celu. Jego osiągnięcie wymaga równoczesnego zaangażowania terapeuty jak i klienta/pacjenta. Zachęca do aktywności związanych z pracą nad zmianą także pomiędzy spotkaniami. Jest głęboko przekonana, że wspólne zaangażowanie, myślenie i działania na rzecz zmiany daje szansę na stabilny postęp i większą trwałość zmian.

W Centrum Dobrej Terapii pracuje indywidualnie (online) z osobami dorosłymi:

  • doświadczającymi różnych kryzysów życiowych (związanych z samorozwojem, zmianą kariery, przeprowadzką, rozwodem, żałobą),
  • doświadczającymi objawów depresji, lęku,
  • cierpiącymi na zaburzenia odżywiania,
  • borykającymi się z objawami ADHD.

Uwaga: W ramach spotkań online nie pracuje z klientami o skłonnościach samobójczych i zachowaniami autodestrukcyjnymi, zaburzeniami psychotycznymi oraz z klientami/pacjentami z zaburzeniami osobowości.

  • Konsultacja indywidualna: 250 zł
  • Konsultacja indywidualna dla pacjentów anglojęzycznych: 60 €

Poznaj również innych naszych specjalistów:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica