Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Depresja a choroby somatyczne

Wiele badań wskazuje na częstsze występowanie depresji lub pojedynczych objawów depresyjnych u osób cierpiących na choroby somatyczne (w porównaniu z populacji ogólną). Obecność choroby somatycznej wydaje się istotnym czynnikiem ryzyka zachorowania na depresję, a objawy depresyjne można stwierdzić u ponad 40% osób przebywających w szpitalach z przyczyn somatycznych.

Z badań wynika, że depresja występuje u: 50% pacjentów z chorobą Parkinsona; około 50% osób z chronicznymi zespołami bólowymi; oraz u 10-35% osób z takimi rozpoznaniami jak: choroby tarczycy, cukrzyca, stan po zawale serca, stan po udarze mózgu, choroba niedokrwienna serca. Obecnie nie ma już wątpliwości, że zaburzenia depresyjne oraz schorzenia somatyczne, zarówno na poziomie psychologicznym, jak i na poziomie zjawisk patofizjologicznych, pozostają ze sobą we wzajemnym, niekorzystnym oddziaływaniu. Dlatego też ogromne znaczenie ma jak najszybsze wykrycie objawów depresyjnych i podjęcie równoczesnego leczenia depresji i choroby somatycznej. Proces ten wymaga współpracy lekarza zajmującego się zdrowiem somatycznym z psychiatrą. W leczeniu depresji współistniejącej z chorobą somatyczną często najlepsze efekty daje połączenie leków przeciwdepresyjnych z oddziaływaniami niefarmakologicznymi (spotkania z psychologiem lub psychoterapeutą).

Leczenie depresji u pacjenta cierpiącego na chorobę somatyczną

Podstawowymi kryteriami doboru leku przeciwdepresyjnego u pacjenta cierpiącego na chorobę somatyczną powinny być:

  1. profil bezpieczeństwa,
  2. względne i bezwzględne przeciwwskazania do stosowania leku w danych chorobach somatycznych,
  3. potencjalne ryzyko interakcji z innymi preparatami otrzymywanymi przez pacjenta,
  4. profil objawów ubocznych, które pacjent (przy już  istniejących objawach choroby somatycznej) będzie w stanie zaakceptować.

Zastosowanie technik psychoterapeutycznych u pacjentów depresyjnych cierpiących na chorobę somatyczną może przynieść istotne korzyści. Psychoterapia może się okazać pomocna w rozwiązywaniu innych, poza obniżeniem nastroju, problemów, takich jak: nieswoiste objawy lękowe, zmniejszona tolerancja stresu, trudności adaptacyjne, nieprawidłowe nawyki i wzorce zachowań (np. nieprzestrzeganie zasad higieny snu, palenie tytoniu, życie pod presją czasu), na które farmakoterapia nie ma znaczącego wpływu.

Opracował dr hab. n. med. Marcin Siwek, na podstawie: Dominika Dudek, Marcin Siwek. Współistnienie chorób somatycznych i depresji. Psychiatria 2007, tom 4 nr 1, str: 17-24

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
Co to jest somatyzacja?
31 grudnia 2021

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica