Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Bogumiła Lipka-Bałazy

Bogumiła Lipka-Bałazy

Psychoterapeuta, absolwentka studiów magisterskich w Wyższej Szkole Filozoficzno–Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie w zakresie pedagogiki rodziny i pedagogiki resocjalizacyjnej. Ukończyła szkolenie z psychoterapii, organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne), przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie socjoterapii na wydziale Pedagogicznym Akademii Pedagogicznej w Krakowie. W ramach kursu psychoterapii ukończyła fakultet: Psychodynamiczna Psychoterapia Młodzieży. Uczestniczyła w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe w zakresie Psychoterapii Par. W czasie siedemnastoletniej praktyki zawodowej doświadczenie zdobywała w różnych instytucjach: Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Sąd Rejonowy Wydział III Rodzinny i Nieletnich, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Zespół Interwencji Kryzysowej), świadcząc pomoc diagnostyczno–terapeutyczną i interwencyjną dla dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych. Pomagała osobom w kryzysach psychologicznych, doświadczającym przemocy w rodzinie, współprowadzi socjoterapię dla dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu społeczno–emocjonalnym. Prowadziła grupy wparcia dla osób dotkniętych przemocą.

Zainteresowania zawodowe obejmują: psychoterapię indywidualną i grupową, psychoterapię osób dorosłych (zaburzenia nastroju – depresje, zaburzenia lękowe – fobie społeczne, zaburzenia osobowości), psychoterapię młodzieży z elementami terapii systemowej, socjoterapię dzieci i młodzieży (zaburzenia zachowania i emocji, zaburzenia lękowe, zaburzenia opozycyjno–buntownicze), a także interwencję kryzysową. Swoja pracę psychoterapeutyczną poddaje systematycznej superwizji.

UWAGA: przyjmuje dzieci i młodzież

  • Konsultacja indywidualna: 210 zł
  • Konsultacja pary/rodzinna: 290 zł

Trzy pierwsze konsultacje dla dziecka lub nastolatka zawsze muszą odbyć się z rodzicem i są traktowane jako terapia rodzinna.

Poznaj również innych naszych specjalistów:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica