Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Bogumiła Lipka-Bałazy

Bogumiła Lipka-Bałazy

Psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii organizowanego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne), przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Filozoficzno–Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie w zakresie pedagogiki rodziny i pedagogiki resocjalizacyjnej. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie socjoterapii na wydziale Pedagogicznym Akademii Pedagogicznej w Krakowie. W ramach kursu psychoterapii ukończyła fakultet: Psychodynamiczna Psychoterapia Młodzieży. Uczestniczyła w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe w zakresie Psychoterapii Par. W czasie dwunastoletniej praktyki zawodowej doświadczenie zdobywała w różnych instytucjach: Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Sąd Rejonowy Wydział III Rodzinny i Nieletnich, świadcząc pomoc diagnostyczno–terapeutyczną i interwencyjną dla dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych. Obecnie pracuje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (Zespół Interwencji Kryzysowej) w Suchej Beskidzkiej, gdzie pomaga osobom w kryzysach psychologicznych, doświadczającym przemocy w rodzinie, współprowadzi socjoterapię dla dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu społeczno–emocjonalnym. Prowadziła grupy wparcia dla osób dotkniętych przemocą.

Zainteresowania zawodowe obejmują: psychoterapię indywidualną i grupową, psychoterapię osób dorosłych (zaburzenia nastroju – depresje, zaburzenia lękowe – fobie społeczne, zaburzenia osobowości), psychoterapię młodzieży z elementami terapii systemowej, socjoterapię dzieci i młodzieży (zaburzenia zachowania i emocji, zaburzenia lękowe, zaburzenia opozycyjno–buntownicze), a także interwencję kryzysową. Swoja pracę psychoterapeutyczną poddaje systematycznej superwizji.

UWAGA: przyjmuje dzieci i młodzież

Poznaj również innych naszych specjalistów: