Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Na czym polega psychoterapia pary?

Dla wielu osób związek z bliskim jest jednym z najważniejszych obszarów życia. Partner lub małżonek to osoba, z którą żyjemy, szukamy u niej oparcia w gorszych czasach, pragniemy dzielić z nim zarówno szczęśliwe jak i trudne chwile, tęsknimy gdy przez dłuższy okres nie możemy się spotkać.

Co nam może dać psychoterapia pary?

Co jednak gdy związek, który kiedyś dawał szczęście i oparcie, stał się źródłem konfliktów, nieporozumień i cierpień?

Objawem kłopotów w związku mogą być trudności w komunikacji, często pojawiające się konflikty, narastające frustracje, trudności w życiu seksualnym,  niezrozumienie potrzeb i wyborów partnera lub zdrada.

Wówczas ludzie przyjmują różne strategie radzenia sobie. Niektórzy czekają cierpliwie, aż problemy same ustąpią. Inni po pewnym czasie uznają, że w związku coś się „wypaliło” – zmieniło na zawsze i należy go zatem zakończyć i szukać szczęścia z kimś innym. Jeszcze inni próbują rozmawiać i rozwiązywać problemy. Czasem się to udaje, czasem jednak niestety nie.

Jeżeli próby rozwiązania problemu nie powiodły się, a para jest zgodna co do tego, że nie chce rezygnować z relacji, psychoterapia pary może być pierwszym i dobrym krokiem do przywrócenia harmonii w związku, do jego naprawienia.

Podczas takiej wspólnej psychoterapii para ma możliwość przyjrzeć się historii swojego związku i zastanowić nad tym, czego objawem mogą być ich aktualne trudności. Często bowiem zdarza się, że zgłaszane problemy są objawami głębiej tkwiących, niejawnych konfliktów – podobnie jak gorączka może być objawem wielu różnych chorób. Identyfikacja tych obszarów i ich omówienie daje szansę na znalezienie konstruktywnych rozwiązań.

W związek wchodzimy z licznymi oczekiwaniami i potrzebami, z których jedne są świadome i wyrażane wprost, inne zaś są nieświadome – nawet dla nas samych.

Związek = system społeczny

Równocześnie związek dwojga ludzi to złożona relacja, która jest formą systemu społecznego. Użycie terminu „system” nie jest przypadkowe. System to coś więcej niż jednostki go tworzące – jest to nowa jakość, która nie jest prostą sumą „ja” i „ty”. Dlatego w trakcie omawianych spotkań psychoterapeuta zachowuje neutralność, nie opowiada się po żadnej ze stron, ale pomaga szukać wyjaśnień i rozwiązań korzystnych dla związku.

Czasem zdarza się, że trudności w związku wynikać mogą z jego nieuświadomionej dynamiki. Terapia może pomóc rozpoznać ową dynamikę i nieuświadomione potrzeby, które często zakorzenione są jeszcze w rodzinach pochodzenia osób tworzących relację. Konflikty stają się bardziej zrozumiałe i otwiera się droga do poszukiwania realnych i korzystnych dla obojga rozwiązań.

Jak przebiega psychoterapia pary

Spotkania z psychoterapeutą w ramach terapii pary odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie. Zakładanym i realnym celem jest pomoc w zrozumieniu przyczyn trudności w związku, możliwość bezpiecznego wyrażenia swoich emocji i potrzeb oraz dążenie do naprawy związku i lepszego funkcjonowania dwojga osób.

Opracowała mgr Karolina Ogarek

mgr Karolina Ogarek-Szulc

Psycholog, seksuolog, psychoterapeuta. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (podczas studiów realizowała ścieżkę specjalizacyjną psychologia kliniczna) oraz seksuologię kliniczną… »

Inne artykuły:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica