Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Magdalena Siwek-Szlósarczyk

Magdalena Siwek-Szlósarczyk

Psychoterapeuta w trakcie czteroletniego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Uczęszcza również do Szkoły Terapii Schematu przygotowującej do uzyskania certyfikatu terapeuty schematu. Ukończyła studia na Uniwersytecie Pedagogicznym z zakresu Oligofrenopedagogiki oraz Terapii Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Regularnie bierze udział w szkoleniach, na których zdobywa wiedzę z zakresu m.in. terapii zaburzeń afektywnych i lękowych.

Dotychczasowe doświadczenie zdobywa poprzez współpracę z różnymi ośrodkami specjalistycznymi, zajmującymi się terapią behawioralną, poznawczo-behawioralną oraz pracą z osobami ze spektrum autyzmu. Prowadzi terapię indywidualną, treningi umiejętności społecznych oraz grupy terapeutyczne zarówno jako koterapeuta, jak i terapeuta prowadzący.

W Centrum Dobrej Terapii pracuje z osobami dorosłymi oraz z młodzieżą w ramach psychoterapii indywidualnej w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz terapii schematu, dodatkowo specjalizuje się w terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

UWAGA: przyjmuje młodzież od 16 r.ż.

  • Konsultacja indywidualna: 180 zł

Poznaj również innych naszych specjalistów:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica