Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Magdalena Siwek

Magdalena Siwek

Psychoterapeuta w trakcie czteroletniego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła studia na Uniwersytecie Pedagogicznym z zakresu Oligofrenopedagogiki oraz Terapii Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Regularnie bierze udział w szkoleniach, na których zdobywa wiedzę z zakresu m.in. terapii zaburzeń afektywnych i lękowych.

Dotychczasowe doświadczenie zdobywa poprzez współpracę z różnymi ośrodkami specjalistycznymi, zajmującymi się terapią behawioralną, poznawczo-behawioralną oraz pracą z osobami ze spektrum autyzmu. Prowadzi terapię indywidualną, treningi umiejętności społecznych oraz grupy terapeutyczne zarówno jako koterapeuta, jak i terapeuta prowadzący.

W Centrum Dobrej Terapii pracuje z osobami dorosłymi oraz z młodzieżą w ramach psychoterapii indywidualnej w nurcie poznawczo-behawioralnym, dodatkowo specjalizuje się w terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

UWAGA: przyjmuje młodzież od 16 r.ż.

Poznaj również innych naszych specjalistów:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa