Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Skala lęku społecznego Leibowitza

Skala lęku społecznego Leibowitza (The Leibowitz Social Anxiety Scale – LSAS) pozwala ocenić nasilenie objawów fobii społecznej oraz jej wpływu na codzienne funkcjonowanie. Podobnie jak w przypadku wielu testów jej wynik nie jest jednoznaczny z diagnozą fobii społecznej, stanowi raczej pomoc diagnostyczną dla lekarza psychiatry lub psychologa. Mimo to poniższy test na fobię społeczną można wykonać samodzielnie, by szacunkowo określić nasilenie dolegliwości.

Należy przeczytać opisy wszystkich sytuacji przedstawionych w tabeli i każdym przypadku odpowiedzieć na 2 pytania:

  • jak mocno doświadczam lęku lub strachu w tej sytuacji oraz
  • jak bardzo jestem skłonny unikać takiej sytuacji.

Odpowiedziom należy przypisać następujące punkty:

Strach lub lęk:                         Unikanie sytuacji: 

0 = brak                                                                         0 = nigdy (0%)

1 = łagodny                                                                 1 = niekiedy (1 – 33%)

2 = umiarkowany                                                     2 = często (34% – 66%)

3 = silny                                                                         3 = zawsze (67% – 100%)

Sytuacja strach lub lęk unikanie sytuacji
1. Rozmawianie przez telefon przy innych
2. Bycie w małej grupie osób
3. Jedzenie w miejscu publicznym
4. Picie z innymi w miejscu publicznym
5. Rozmawianie ze zwierzchnikiem, kimś ważnym
6. Wygłaszanie mowy, bycie aktywnym przed dowolną publicznością
7. Wyjście na imprezę, spotkanie towarzyskie
8. Praca gdy jesteś obserwowany
9. Pisanie gdy jesteś obserwowany
10. Dzwonienie do osoby, której nie znasz dobrze
11. Rozmawianie z ludźmi, których nie znasz dobrze
12. Spotykanie nieznajomych osób
13. Korzystanie z publicznego WC
14. Wchodzenie do pomieszczenia gdzie inni już siedzą
15. Bycie w centrum zainteresowania
16. Przemawianie na spotkaniu
17. Wykonywanie jakiegoś testu wiedzy lub umiejętności
18. Spieranie się z osobą, której nie znasz dobrze
19. Patrzenie w oczy ludziom, których nie znasz
20. Wygłaszanie przygotowanego wykładu lub raportu przed grupą osób
21. Podrywanie kogoś
22. Reklamowanie towaru w sklepie
23. Urządzanie przyjęcia
24. Opieranie się natrętnemu sprzedawcy
Suma:
Łączna punktacja:

Należy zsumować wyniki z kolumn „strach lub lęk” oraz z kolumny „unikanie”, tak aby uzyskać „łączną punktację”, co następnie należy porównać z następującymi przedziałami punktowymi:

Wyniki:

0 – 54 = brak fobii społecznej

55 – 65 = łagodna fobia społeczna

66 – 80 = umiarkowana fobia społeczna

81 – 95 = nasilona fobia społeczna

96 i więcej = bardzo nasilona fobia społeczna

Warto pamiętać, że obecnie dysponujemy efektywnymi metodami terapii fobii społecznej (psychoterapeutycznymi i/lub farmakoterapeutycznymi), a w przypadku wielu osób udaje się uzyskać satysfakcjonującą poprawę samopoczucia i funkcjonowania. Jeśli wyniki testu wskazują, że możesz cierpieć na fobię społeczną, rozważ skontaktowanie się psychologiem lub psychiatrą, w celu doprecyzowania rozpoznania i ewentualnego zaplanowania odpowiedniego leczenia.

Opracowano na podstawie: Liebowitz MR. Social Phobia. Mod Probl Pharmacopsychiatry 1987;22:141-173

Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
Co to jest somatyzacja?
31 grudnia 2021

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Geriatryczna skala oceny depresji
Geriatryczna skala oceny depresji
15 października 2021

Geriatryczna skala oceny depresji (Geriatric Depression Scale – GDS) to jedna z częściej stosowanych skal do przesiewowej samooceny depresji w wieku... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica