Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Coaching

Coaching

Coaching to proces, który pomaga osobom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coach pracuje z klientem w obszarach związanych ze zdrowiem, z rolą zawodową, rozwojem kariery, finansami i relacjami interpersonalnymi.

Dzięki coachingowi klienci ustalają bardziej konkretne cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności i talentów.

W Centrum Dobrej Terapii proponujemy coaching wspierający, który zawiera następujące elementy:

  • Jest to proces równoległy do psychoterapii bądź uruchamiany po zakończeniu psychoterapii (psychoterapia jest przejściem z dysfunkcji do normy, coaching natomiast przejściem z normy do skuteczności – w życiu, w pracy, w związku)
  • Korzysta ze „zdrowych” części psychiki pacjenta i z jego potencjału;
  • Jest wysoce efektywny gdy pacjent ma motywację do zmiany i „wraca do siebie” np. po chorobie czy traumie;
  • Jest zamknięty w czasie i nastawiony na wynik (proces coachingowy to 8-10 spotkań);
  • Jest to metoda wsparcia pacjenta w jego celach, za którą on sam bierze odpowiedzialność;
  • W Polsce jest metodą nowatorską, która święci triumfy w biznesie i sporcie.
  • NIE jest to: taka „gorsza” czy też „lepsza” psychoterapia, to osobny od psychoterapii proces o innych założeniach bazowych (patrz: Coaching wspierający wobec psychoterapii – podobieństwa i różnice)

Nasi specjaliści są certyfikowani na poziomie Proffesional Certified Coach (PCC) i pracują w podejściach:

  • Coaching psychodynamiczno-systemowy (zgodny z modelem P.R.O. – Person, Role Organization)
  • Coaching nastawiony na rozwiązania (Solution-focused)
  • Coaching narzędziowy
Coaching - Materiały dla pacjentów:
Coaching - Nasi specjaliści:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica