Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Barbara Borkowska

Barbara Borkowska

Psycholog kliniczny w zawodzie od 1991 roku. Psychoterapeuta dorosłych, młodzieży, seniorów, par. Ukończyła studia psychologiczne na Wydziale Filozoficznym UJ, specjalizację z psychologii klinicznej oraz 4-letnie całościowe podyplomowe szkolenie z psychoterapii psychodynamicznej przy Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Krakowie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo
Psychologiczne.

Posiada Certyfikat Interwencji Kryzysowej PTP nr 3 z uprawnieniami do superwizji oraz Certyfikat EMDR Basic Training wydany przez PTT EMDR we współpracy z Europejskim Towarzystwem EMDR. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Od 28 lat pracuje w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie, od kilkunastu lat współpracuje z PZP w Krakowie. Doświadczenie zdobywała ponadto na stażach na Oddziałach Kardiologii, Rehabilitacji, Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, w Świetlicy Socjoterapeutycznej o.o. Pijarów, na szkoleniach z terapii par, terapii osób z zaburzeniami odżywiania. Posiada doświadczenie w prowadzeniu grup wsparcia, grup terapeutycznych dla osób po doświadczeniu traumatycznym, warsztatów psychologicznych, szkoleń.

Obszar jej zainteresowań i praktyki klinicznej obejmuje: terapię zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych i adaptacyjnych, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychosomatycznych, psychoterapię pacjentów współuzależnionych, psychoterapię pacjentów DDA, pracę terapeutyczną z pacjentami onkologicznymi oraz ich bliskimi (praca magisterska „Poziom lęku a sposoby radzenia sobie u pacjentów onkologicznych”).

Pracuje z osobami w kryzysach życiowych – normatywnych, małżeńskich, rodzinnych, z dojrzewającym dzieckiem, kryzysy samobójcze, zespół stresu pourazowego, rozstania, przemoc, żałoba.

W pracy zawodowej zachowuje standardy interwencji kryzysowej. W ramach praktyki terapeutycznej pracuje w podejściu psychodynamicznym łącząc je z metodami i myślą innych kierunków psychoterapeutycznych pod regularną superwizją.

Zainteresowania: literatura piękna, podróże, sztuka, aktywność społeczna

UWAGA: zajmuje się młodzieżą od 16 roku życia

Poznaj również innych naszych specjalistów:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa