Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Psychologia/psychiatria dzieci i młodzieży

Psychologia/psychiatria dzieci i młodzieży

Psychologia dzieci i młodzieży w Centrum Dobrej Terapii:

 • konsultacje rodzinne,
 • diagnoza, pomoc psychologiczna, terapia problemów i zaburzeń wieku przedszkolnego i szkolnego (tj. zaburzenia lękowe, moczenie mimowolne, zaburzenia adaptacyjne, problemy szkolne),
 • poradnictwo psychologiczno-wychowawcze dla rodziców: zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno-buntownicze, zaburzenia zachowania,
 • pomoc psychologiczna i psychoterapia młodzieży (problemy sytuacyjne, zaburzenia nastroju, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia odżywania, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne),
 • uzależnienia behawioralne (od komputera/internetu, gier,) oraz eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi (alkohol, narkotyki, leki, itp)
 • psychoterapia młodych dorosłych,
 • warsztaty rodzicielskie dla rodziców doświadczających problemów wychowawczych,

Na życzenie rodziców wydajemy opinie i zaświadczenia psychologiczne.

Przebieg konsultacji z psychoterapeutą:

W proces psychoterapii dzieci i młodzieży często włączeni są rodzice. Jeśli problem dotyczy małego dziecka, zwykle pierwsze spotkanie odbywa się z samymi rodzicami, kolejne już w obecności dziecka. Natomiast starsze dzieci na pierwsze spotkanie zazwyczaj przychodzą w obecności rodziców.

Podczas pierwszego spotkania psycholog dziecięcy przeprowadza z rodzicami wywiad, który obejmuje informacje na temat rozwoju dziecka, sytuacji rodzinnej, funkcjonowania w środowisku przedszkolnym/szkolnym. Pozwala on na rozpoznanie problemu, z jakim zgłaszają się rodzice oraz poznaniu historii i aktualnej sytuacji życiowej dziecka. Czasami pierwsze spotkanie wystarczy, aby sformułowana została diagnoza psychologiczna i plan dalszej pracy terapeutycznej. W razie potrzeby dziecko kierowane jest na konsultację psychiatryczną, pedagogiczną, logopedyczną. W niektórych przypadkach po pierwszej konsultacji rodzice mogą również podjąć decyzję o rozpoczęciu psychoterapii rodzinnej, terapii par lub psychoterapii indywidualnej.

Psychiatria dziecięca i młodzieżowa w Centrum Dobrej Terapii:

 • Diagnostyka i leczenie problemów i zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego,
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń psychicznych u młodzieży, m.in.:
  • Zaburzenia psychotyczne,
  • Zaburzenia nastroju, depresja,
  • Zaburzenia nerwicowe (lękowe),
  • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (natręctwa)
  • Zaburzenia zachowania,
  • Zaburzenia odżywiania się.

Psychiatra dzieci i młodzieży to lekarz, który zajmuje się diagnozą oraz leczeniem problemów i zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. Posiada uprawnienia do pracy z pacjentem niepełnoletnim (0-20 lat).

W Centrum Dobrej Terapii mamy na uwadze, że zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży jest ogromnie ważne i rzutuje na dalszy rozwój dziecka – zarówno psychiczny, społeczny, jak i intelektualny i fizyczny. Dlatego uczulamy wszystkich rodziców, aby w przypadku zaobserwowania u swojego dziecka zaburzeń nastroju, lęków, fobii oraz innych niepokojących zachowań skonsultowali je ze specjalistą.

Konsultacja u lekarza psychiatry dzieci i młodzieży jest spotkaniem z dzieckiem i jego rodzicami w celu oceny stanu zdrowia dziecka i podłoża jego problemów emocjonalnych.

W wyniku konsultacji:

 • postawione zostaje rozpoznanie kliniczne lub przekazana informacja o braku takiego rozpoznania,
 • powstaje plan dalszych interwencji, np. skierowanie dziecka, rodzica lub całej rodziny na psychoterapię,
 • czasami włączone zostaje leczenie farmakologiczne.
Psychologia/psychiatria dzieci i młodzieży - Materiały dla pacjentów:
Psychologia/psychiatria dzieci i młodzieży - Nasi specjaliści:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica