Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Milena Maryon-Nowak

Milena Maryon-Nowak

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta (Certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nr 807). Ukończyła z wyróżnieniem Psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Całościowe Szkolenie Podyplomowe przygotowujące do Certyfikatu Psychoterapeuty w podejściu systemowo–psychodynamicznym, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin.

Posiada duże doświadczenie kliniczne, poszerzane ustawicznie od dwunastu lat. Od dziesięciu lat zawodowo prowadzi psychoterapię indywidualną oraz różne formy terapii i pracy grupowej. Pracuje w podejściu systemowo–psychodynamicznym. Zajmuje się psychoterapią indywidualną, terapią rodzin, par/małżeństw oraz diagnozą psychologiczną. Współpracowała ze Stowarzyszeniem WIOSNA. Od ośmiu lat pracuje w Placówce Opiekuńczo–Wychowawczej jako psycholog/psychoterapeuta, współpracuje z Centrum Rodzinki.

Swoje praktyczne doświadczenia kliniczne zdobywała na stażach m.in. w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ (Ambulatorium Terapii Rodzin) i Klinice Psychiatrii Dorosłych CM UJ (Zakład Terapii Rodzin, Oddział Leczenia Psychoz), Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie, na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Szpitalu Specjalistycznym im. dr Babińskiego, a także w Katedrze Psychoterapii CM UJ na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych. Pracowała z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzicami w Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach oraz z dziećmi i ich matkami w Ośrodku Pomocy Rodzinie przy Konwencie oo. Bonifratrów w Konarach.

Od dziesięciu lat jest współorganizatorem, współautorem i uczestnikiem konferencji naukowych organizowanych przez Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, we współpracy z Sekcją Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcją Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Katedrą Psychiatrii UJ CM. Autorka szkoleń i poradników dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Pracuje z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, parami/małżeństwami oraz rodzinami. W swojej pracy wykorzystuje różnorodne techniki i metody dostosowane do indywidualnej sytuacji klienta/pacjenta, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Regularnie uczestniczy w superwizji indywidualnej oraz grupowej. Pasjonatka fotografii oraz jazdy na łyżworolkach.

UWAGA: zajmuje się dziećmi od 4 roku życia

Poznaj również innych naszych specjalistów:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa