Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Leczenie nerwic i lęków

Zaburzenia lękowe (nerwice) dotykają wiele osób i znacznie utrudniają satysfakcjonujące funkcjonowanie. A tymczasem dostępne są skuteczne metody leczenia, zarówno objawowego (bezpieczna farmakoterapia), jak i definitywnego (psychoterapia).

Jak przebiega leczenie nerwicy?

Po ustaleniu właściwego rozpoznania dobieramy wraz z pacjentem odpowiednie dla niego postępowanie terapeutyczne. W ramach pomocy oferowanej przez Centrum Dobrej Terapii pacjent może otrzymać wsparcie psychoterapeutyczne ze strony wykwalifikowanych terapeutów i psychologów oraz farmakologiczne (zlecane przez lekarzy psychiatrów).

Warto wiedzieć

Zaburzenia lękowe (dawniej: nerwice) doświadczane są jako lęki i cierpienie w codziennych sytuacjach, co znacząco obniża komfort życia. Obecnie w nazewnictwie medycznym istnieje różnica poglądów na temat tego, jakie konkretnie symptomy obejmuje termin „nerwica” w rozumieniu klinicznym. Generalnie współczesne systemy diagnostyczne raczej nie posługują się już tym pojęciem – zastąpiono go kategorią „zaburzenia lękowe”.

Leczeniem zaburzeń lękowych zajmują się specjaliści z zakresu psychiatrii, psychologii i psychoterapii. Wybór terapii w przypadku konkretnego pacjenta zależy od charakteru doświadczanych przez niego objawów, stopnia ich nasilenia i zakresu cierpienia, jakie powodują. Dobre efekty obserwowane są w wyniku zastosowania psychoterapii psychodynamicznej, poznawczo–behawioralnej, farmakoterapii oraz technik relaksacyjnych.

Leczenie nerwic i lęków - Materiały dla pacjentów:
Leczenie nerwic i lęków - Nasi specjaliści:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica