Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Leczenie nerwic i lęków

Zaburzenia lękowe (nerwice) dotykają wiele osób i znacznie utrudniają normalne funkcjonowanie. A tymczasem dostępne są skuteczne metody leczenia, zarówno objawowego (bezpieczna farmakoterapia), jak i definitywnego (psychoterapia).

Jak przebiega leczenie nerwicy?

Po ustaleniu właściwego rozpoznania dobieramy wraz z pacjentem odpowiednie dla niego postępowanie terapeutyczne.

Leczenie nerwic i lęków - Materiały dla pacjentów:
Leczenie nerwic i lęków - Nasi specjaliści: