Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Leczenie ADHD u dorosłych

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) jest stanem, któremu towarzyszą istotne trudności w funkcjonowaniu w zakresie edukacji, pracy, relacji z bliskimi i w społeczeństwie. Objawy rozpoczynają się w dzieciństwie i u około 2/3 pacjentów utrzymują się w dorosłości. Wraz z wiekiem obraz kliniczny ADHD się zmienia, jednak nadal jest podobny do obserwowanego u dzieci i wywołuje szereg problemów.

Dostępne są odpowiednie i efektywne metody diagnozowania i leczenia tego stanu.

Leczenie ADHD w Centrum Dobrej Terapii:

Osobom z ADHD zapewniamy zindywidualizowane i kompleksowe postępowanie obejmujące pełną diagnostykę (psychiatryczną, psychologiczną i neuropsychologiczną) oraz terapeutyczną (farmakoterapia, psychoterapia, coaching).

Leczenie ADHD u dorosłych - Materiały dla pacjentów:
Leczenie ADHD u dorosłych - Nasi specjaliści: