Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Leczenie ADHD u dorosłych

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) jest stanem, któremu towarzyszą istotne trudności w funkcjonowaniu w zakresie edukacji, pracy, relacji z bliskimi i w społeczeństwie. Objawy rozpoczynają się w dzieciństwie i u około 2/3 pacjentów utrzymują się w dorosłości. Wraz z wiekiem obraz kliniczny ADHD się zmienia, jednak nadal jest podobny do obserwowanego u dzieci i wywołuje szereg problemów.

Dostępne są odpowiednie i efektywne metody diagnozowania i leczenia tego stanu.

Leczenie ADHD w Centrum Dobrej Terapii:

Osobom z ADHD zapewniamy zindywidualizowane i kompleksowe postępowanie obejmujące pełną diagnostykę (psychiatryczną, psychologiczną i neuropsychologiczną) oraz terapeutyczną (farmakoterapia, psychoterapia, coaching).

Leczenie ADHD u dorosłych - Materiały dla pacjentów:
Leczenie ADHD u dorosłych - Nasi specjaliści:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica