Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Dariusz Żołynia

Psycholog z około 30-letnim doświadczeniem w zawodzie. Ukończył studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim  w Krakowie oraz studia podyplomowe na kierunku Podstawy psychoterapii w Collegium Medicum  na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne), a także liczne szkolenia z zakresu diagnozy psychologicznej, diagnozy uzależnień, interwencji kryzysowej, pomocy i  terapii psychologicznej. Od 2008 roku jest biegłym z zakresu psychologii. Kontynuuje studia podyplomowe na kierunku Szczegółowe zagadnienia psychoterapii w Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w pracy w szkole specjalnej dla dzieci ze spectrum autyzmu, w dziale penitencjarnym, w ośrodku diagnostycznym, w oddziale psychiatrii sądowej w pracy z osobami dorosłymi, w klubie terapeutycznym w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi  oraz trudnościami w rozwoju (a także  ich rodzinami), odbył staż w hospicjum dla dzieci. Jest związany ze Środowiskowym Domem Samopomocy dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową.

Konsultuje i prowadzi terapię osób doświadczających różnorodnych trudności z zakresu szerokiego spektrum zaburzeń psychicznych, zaburzeń osobowości oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową. Pracuje w nurcie psychodynamicznym, w trybie stacjonarnym, w wyjątkowych, losowych sytuacjach – również online.

Przyjmuje pacjentów od 16 roku życia – w odniesieniu do osób niepełnoletnich pierwsza wizyta powinna się odbyć w obecności rodzica/opiekuna prawnego.

  • Konsultacja indywidualna: 180 zł
  • Konsultacja rodzinna: 260 zł

Poznaj również innych naszych specjalistów:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica