Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Faustyna Kalawa

Absolwentka Instytutu Psychologii na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naukę w zakresie psychoterapii zdobyła w trakcie pięcioletniego, całościowego kursu psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła dwuletnią Szkołę Trenerów i Konsultantów Zarządzania. Wiedzę i doświadczenie kliniczne uzyskała podczas czterech lat specjalizacji w psychologii klinicznej człowieka dorosłego. Pracowała na różnych oddziałach szpitalnych oraz w poradniach zdrowia psychicznego. Bierze udział w konferencjach i kursach skoncentrowanych na pracy z człowiekiem, jego psychiką, zdrowiem fizycznym oraz duchowym.

W Centrum Dobrej Terapii pracuje z osobami dorosłymi jako psycholog, psychoterapeuta, diagnosta.

  • Diagnoza psychologiczna: 200 zł/ 60 min. (potrzeba ok. 5 h diagnostycznych do wydania opinii psychologicznej)
  • MMPI – 390 zł/120 min
  • Konsultacja psychoterapeutyczna: 200 zł/ 50 min. 
  • Psychoterapia indywidualna: 180 zł/ 45-50 min

Poznaj również innych naszych specjalistów:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica