Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Depresja poporodowa czynnikiem ryzyka depresji u dziecka

W Wielkiej Brytanii przeprowadzono badanie nad zależnościami między depresją poporodową a wystąpieniem depresji u dziecka.

Analizą objęto 58 matek doświadczających depresji po porodzie i 42 matki bez depresji w tym okresie. Dzieci tych kobiet badano w wieku 8, 13 i 16 lat. Do 16 roku życia depresja (lub dystymia) wystąpiła u prawie 42% dzieci matek z depresją poporodową i u 12% dzieci matek zdrowych. Autorzy odnotowali ponadto, że czynnikami prawdopodobnie odpowiedzialnymi za rozwój depresji u dzieci była ich mniejsza odporność psychiczna, związana z niewystarczająco bezpieczną więzią z matką w okresie niemowlęcym. Kolejnym zidentyfikowanym czynnikiem ryzyka była niekorzystna sytuacja emocjonalna w rodzinie.

Autorzy wnioskują, że depresja poporodowa jest czynnikiem ryzyka wystąpienia depresji u dziecka przed upływem 16 rż. Zalecają rutynowe badania przesiewowe kobiet po porodzie pod kątem depresji, z zapewnieniem wsparcia matkom cierpiącym na to zaburzenie.

To kolejne z wielu badań podkreślających wagę wykrywania depresji poporodowej i zapewniania odpowiedniej opieki kobietom i rodzinom borykającym się z tym problemem.

 

Opracował lek. med. Paweł Brudkiewicz na podstawie: Maternal Postnatal Depression and the Development of Depression in Offspring Up to 16 Years of Age. Lynne Murray i wsp.: Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 2011.

Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
2 grudnia 2013

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Geriatryczna skala oceny depresji
28 czerwca 2012

Geriatryczna skala oceny depresji (Geriatric Depression Scale – GDS) to jedna z częściej stosowanych skal do przesiewowej samooceny depresji w wieku... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa