Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Sprawdź czy nie cierpisz na zaburzenia erekcji (wzwodu) – testy do samodzielnego wypełnienia

W celu wstępnej oceny występowania i ewentualnego oszacowania nasilenia zaburzeń erekcji (wzwodu) można posłużyć się dwiema bardzo prostymi skalami: IIEF-5 i EHGS. Pierwsza polega na odpowiedzi na 5 pytań, druga na samoocenie nasilenia wzwodu prącia, według załączonego opisu. Ocena za pomocą tych skal nie zastąpi wizyty u specjalisty – seksuologa!

MIĘDZYNARODOWY INDEKS FUNKCJONOWNIA EREKCJYJNEGO

(INTERNATIONAL INDEX OF ERECTILE FUNCTIONING – 5; IIEF-5)

Jest to obecnie najpopularniejsze i podstawowe narzędzie służące do oceny funkcjonowania seksualnego mężczyzny. W swej pełnej wersji składa się z 15 pozycji (pytań) dających możliwość oceny całokształtu funkcjonowania seksualnego mężczyzny. W prezentowanej tu wersji skróconej zawierającej 5 pytań, skala służy do pomocniczej oceny zaburzeń erekcji (wzwodu). W celu samodzielnej wstępnej oceny należy udzielić odpowiedzi na poniższe pytania, sumując punktację z każdego pytania.

Ocenę należy przeprowadzić dla ostatnich 4 tygodni.

Wynik 21 punktów lub mniej może świadczyć o objawach zaburzeń wzwodu prącia i wskazuje na zasadność konsultacji z lekarzem!

1. Jak ocenia Pan swoją pewność, że mógłby Pan mieć i utrzymać wzwód prącia?

0. ─

1. Bardzo niska

2. Niska

3. Umiarkowana

4. Wysoka

5. Bardzo wysoka

2. Jeśli wzwód prącia wystąpił w wyniku stymulacji seksualnej, jak często był nasilony na tyle, że umożliwiał wprowadzenie prącia do pochwy partnerki?

0. Nie było aktywności seksualnej

1. Prawie nigdy lub nigdy

2. Kilkakrotnie (znacznie rzadziej niż co drugi raz)

3. Czasami (mniej więcej co drugi raz)

4. Wielokrotnie (znacznie częściej niż co drugi raz)

5. Prawie zawsze lub zawsze

 

3. Jak często w czasie stosunku seksualnego był Pan w stanie utrzymać wzwód po wprowadzeniu prącia do pochwy?

0. Nie podejmowałem stosunków płciowych

1. Prawie nigdy lub nigdy

2. Kilkakrotnie (znacznie rzadziej niż co drugi raz)

3. Czasami (mniej więcej co drugi raz)

4. Wielokrotnie (znacznie częściej niż co drugi raz)

5. Prawie zawsze lub zawsze

 

4. Jak trudno było Panu utrzymać wzwód prącia do zakończenia stosunku płciowego?

0. Nie podejmowałem stosunków płciowych

1. Niezwykle trudno

2. Bardzo trudno

3. Trudno

4. Nieznacznie trudno

5. Prawie zawsze

5. Jeśli podejmował Pan stosunek seksualny, jak często dostarczył on Panu zadowolenia?

0. Nie podejmowałem stosunków płciowych

1. Prawie nigdy lub nigdy

2. Kilkakrotnie (znacznie rzadziej niż co drugi raz)

3. Czasami (mniej więcej co drugi raz)

4. Wielokrotnie (znacznie częściej niż co drugi raz)

5. Prawie zawsze lub zawsze

SKALA TWARDOŚCI WZWODU

(ERECTION HARDNESS GRADING SCALE; EHGS)

 

1                    powiększony, ale nie twardy ─ ciężkie zaburzenia erekcji

2                    twardy, ale niewystarczająco do penetracji ─ umiarkowane zaburzenia erekcji

3                    twardy wystarczająco, ale nie całkowicie ─ łagodne zaburzenia erekcji

4                    pełny wzwód i maksymalna twardość  ─ erekcja prawidłowa

 

Przeczytaj również:
Geriatryczna skala oceny depresji
Geriatryczna skala oceny depresji
15 października 2021

Geriatryczna skala oceny depresji (Geriatric Depression Scale – GDS) to jedna z częściej stosowanych skal do przesiewowej samooceny depresji w wieku... »

Skala lęku społecznego Leibowitza
Skala lęku społecznego Leibowitza
6 października 2021

Skala lęku społecznego Leibowitza (The Leibowitz Social Anxiety Scale – LSAS) pozwala ocenić nasilenie objawów fobii społecznej oraz jej wpływu na codzienne... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica