Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

dr Jacek Prusak

Jacek Prusak

Doktor psychologii, psychoterapeuta (absolwent całościowego podyplomowego kursu psychoterapii atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne), konsultant w Zakładzie Terapii Rodzin CM UJ, duchowny katolicki (jezuita). Prorektor Akademii „Ignatianum” w Krakowie, adiunkt w Instytucie Psychologii AIK (Katedra Psychopatologii i Psychoprofilaktyki), kliniczny pracownik socjalny (MSW, Boston College), redaktor „Tygodnika Powszechnego”. W latach 2000-2002 visiting scholar w Psychoanalytic Institute of New England (PINE).

Pracuje w podejściu psychodynamiczo-egzystencjalnym. Naukowo i klinicznie zajmuje się kwestiami religii i duchowości w psychoterapii.

Poznaj również innych naszych specjalistów: