Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Ocena funkcjonowania seksualnego kobiet (Female Sexual Function Index)

Skala FSFI ocenia wszystkie aspekty funkcjonowania seksualnego kobiety.

Ocena dotyczy 6 domen:

I – pożądania (1 i 2 pytanie),

II – podniecenia (3,4, 5 i 6 pytanie),

IV – lubrykacji (7, 8, 9 i 10 pytanie),

IV – orgazmu (11, 12 i 13 pytanie),

V – satysfakcji seksualnej (14, 15 i 16 pytanie),

VI – dolegliwości bólowych związanych z seksualnością (17, 18 i 19 pytanie).

Ocena obejmuje okres ostatnich 4 tygodni.

Zasady punktowania:

1. Dla każdej domeny zsumuj punkty i pomnóż przez odpowiedni współczynnik, idąc po kolei od domeny I do VI: 0.6; 0.3; 0.3; 0.4; 0.4; 0.4, co daje ostateczny zakres punktacji od 0 do 6.

Ocena: wyższy wskaźnik punktowy: lepsze funkcjonowanie w danej domenie.

2. Zsumuj następnie przeliczone wyniki punktowe a otrzymasz rezultat dotyczący ogólnego funkcjonowania seksualnego w zakresie od 2 do 36 punktów.

Ocena: wartość 26 punktów lub mniejsza wskazuje na obecność znamiennie klinicznych dysfunkcji seksualnych.

W ciągu ostatnich 4 tygodni:

(Proszę wybrać tylko jedną odpowiedź)

1. Jak często odczuwała Pani pożądanie seksualne i zainteresowanie życiem seksualnym?

5. Prawie zawsze lub zawsze

4. W większości przypadków (znacznie częściej niż w połowie przypadków)

3. Czasem (mniej więcej w połowie przypadków)

2. Kilka razy (znacznie rzadziej niż w połowie przypadków)

1. Prawie nigdy lub nigdy

2. Jak oceniłaby Pani natężenie (poziom) swojego pożądania seksualnego i zainteresowania życiem seksualnym?

5. Bardzo wysokie

4. Wysokie

3. Umiarkowane

2. Niskie

1. Bardzo niskie lub nieobecne

3. Jak często czuła się Pani pobudzona seksualnie (podniecona) podczas aktywności seksualnej lub stosunku płciowego?

0. Nie odbywałam stosunków płciowych

5. Prawie zawsze lub zawsze

4. W większości przypadków (znacznie częściej niż w połowie przypadków)

3. Czasem (mniej więcej w połowie przypadków)

2. Kilka razy (znacznie rzadziej niż w połowie przypadków)

1. Prawie nigdy lub nigdy

4.   Jak oceniłaby Pani natężenie (poziom) swojego pobudzenia seksualnego podczas aktywności seksualnej lub
stosunku płciowego?

0. Nie odbywałam stosunków płciowych

5. Bardzo wysokie

4. Wysokie

3. Umiarkowane

2. Niskie

1. Bardzo niskie lub nieobecne

5. W jakim stopniu była Pani pewna, że zawsze będzie Pani w stanie pobudzić się seksualnie (podniecić) podczas aktywności seksualnej lub stosunku płciowego?

0. Nie odbywałam stosunków płciowych

5. W bardzo dużym stopniu

4. W dużym stopniu

3. W niskim stopniu

2. W umiarkowanym stopniu

1. W bardzo niskim stopniu lub wcale

6. Jak często była Pani zadowolona ze swojego pobudzenia seksualnego (podniecenia) podczas aktywności seksualnej lub stosunku płciowego?

0. Nie odbywałam stosunków płciowych

5. Prawie zawsze lub zawsze

4. W większości przypadków (znacznie częściej niż w połowie przypadków)

3. Czasem (mniej więcej w połowie przypadków)

2. Kilka razy (znacznie rzadziej niż w połowie przypadków)

1. Prawie nigdy lub nigdy

7. Jak często odczuwała Pani wilgotność w pochwie podczas aktywności seksualnej lub stosunku płciowego?

0. Nie odbywałam stosunków płciowych

5. Prawie zawsze lub zawsze

4. W większości przypadków (znacznie częściej niż w połowie przypadków)

3. Czasem (mniej więcej w połowie przypadków)

2. Kilka razy (znacznie rzadziej niż w połowie przypadków)

1. Prawie nigdy lub nigdy

8. Jak trudno było Pani uzyskać wilgotność w pochwie podczas aktywności seksualnej lub stosunku płciowego?

0. Nie odbywałam stosunków płciowych

1.Niezwykle trudno

2.Bardzo trudno

3.Trudno

4.Trochę trudno

5. Nietrudno

9. Jak często była Pani w stanie utrzymać wilgotność w pochwie podczas aktywności seksualnej lub stosunku płciowego aż do jego zakończenia?

0. Nie odbywałam stosunków płciowych

5. Prawie zawsze lub zawsze

4. W większości przypadków (znacznie częściej niż w połowie przypadków)

3. Czasem (mniej więcej w połowie przypadków)

2. Kilka razy (znacznie rzadziej niż w połowie przypadków)

1. Prawie nigdy lub nigdy

10.  Jak trudno było Pani utrzymać wilgotność w pochwie podczas aktywności seksualnej lub stosunku płciowego aż do jego zakończenia?

0. Nie odbywałam stosunków płciowych

1.Niezwykle trudno

2.Bardzo trudno

3.Trudno

4.Trochę trudno

5. Nietrudno

11.  Jak często w czasie stymulacji seksualnej lub podczas stosunku płciowego przeżywała Pani orgazm?

0. Nie odbywałam stosunków płciowych

5. Prawie zawsze lub zawsze

4. W większości przypadków (znacznie częściej niż w połowie przypadków)

3. Czasem (mniej więcej w połowie przypadków)

2. Kilka razy (znacznie rzadziej niż w połowie przypadków)

1. Prawie nigdy lub nigdy

12.  Jak trudno było Pani osiągnąć orgazm w czasie stymulacji seksualnej lub podczas stosunku płciowego?

0. Nie odbywałam stosunków płciowych

1.Niezwykle trudno

2.Bardzo trudno

3.Trudno

4.Trochę trudno

5. Nietrudno

13.  Jak określiłaby Pani poziom swojej satysfakcji z dotychczasowej możliwości osiągania orgazmu w czasie aktywności seksualnej lub podczas stosunku płciowego?

0. Nie odbywałam stosunków płciowych

5. Bardzo zadowolona

4. Raczej zadowolona

3. Zarówno zadowolona jak i niezadowolona (trudno powiedzieć)

2. Raczej niezadowolona

1. Bardzo niezadowolona

14.  Jak określiłaby Pani poziom zadowolenia ze stopnia bliskości emocjonalnej pomiędzy Panią i partnerem w czasie aktywności seksualnej?

0. Nie odbywałam stosunków płciowych

5. Bardzo zadowolona

4. Raczej zadowolona

3. Zarówno zadowolona jak i niezadowolona (trudno powiedzieć)

2. Raczej niezadowolona

1. Bardzo niezadowolona

15.  Jak określiłaby Pani stopień zadowolenia ze związku seksualnego ze swoim partnerem?

5. Bardzo zadowolona

4. Raczej zadowolona

3. Zarówno zadowolona jak i niezadowolona (trudno powiedzieć)

2. Raczej niezadowolona

1. Bardzo niezadowolona

16.  Jak określiłaby Pani poziom swojej satysfakcji z dotychczasowego życia seksualnego?

5. Bardzo zadowolona

4. Raczej zadowolona

3. Zarówno zadowolona jak i niezadowolona (trudno powiedzieć)

2. Raczej niezadowolona

1. Bardzo niezadowolona

17.  Jak często odczuwała Pani dyskomfort lub ból podczas penetracji w czasie stosunku płciowego?

0. Nie próbowałam odbywać stosunków płciowych

1. Prawie zawsze lub zawsze

2. W większości przypadków (znacznie częściej niż w połowie przypadków)

3. Czasem (mniej więcej w połowie przypadków)

4. Kilka razy (znacznie rzadziej niż w połowie przypadków)

5. Prawie nigdy lub nigdy

18.  Jak często odczuwała Pani dyskomfort lub ból podczas penetracji i całego stosunku płciowego aż do jego zakończenia?

0. Nie próbowałam odbywać stosunków płciowych

1. Prawie zawsze lub zawsze

2. W większości przypadków (znacznie częściej niż w połowie przypadków)

3. Czasem (mniej więcej w połowie przypadków)

4. Kilka razy (znacznie rzadziej niż w połowie przypadków)

5. Prawie nigdy lub nigdy

19.  Jak określiłaby Pani stopień dyskomfortu lub bólu podczas penetracji i całego stosunku płciowego aż do jego zakończenia?

0. Nie próbowałam odbywać stosunków płciowych

1. Bardzo wysoki

2. Wysoki

3. Umiarkowany

4. Niski

5. Bardzo niski lub wcale

Źródło: Drosdzol Agnieszka, Skale oceny jakości życia i seksualności. W: Lew Starowicz Z, Skrzypulec V, red. Podstawy seksuologii. Warszawa: PZWL; 2010, s. 363–370.

Przeczytaj również:
Problemy seksuologiczne w terapii par
Problemy seksuologiczne w terapii par
17 marca 2022

Najczęstsze problemy seksuologiczne: Do problemów seksuologicznych jakie najczęściej zgłaszają pary lub małżeństwa w gabinecie terapeutycznym należą:... »

Geriatryczna skala oceny depresji
Geriatryczna skala oceny depresji
15 października 2021

Geriatryczna skala oceny depresji (Geriatric Depression Scale – GDS) to jedna z częściej stosowanych skal do przesiewowej samooceny depresji w wieku... »

Skala lęku społecznego Leibowitza
Skala lęku społecznego Leibowitza
6 października 2021

Skala lęku społecznego Leibowitza (The Leibowitz Social Anxiety Scale – LSAS) pozwala ocenić nasilenie objawów fobii społecznej oraz jej wpływu na codzienne... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica