Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Gabinet psychiatryczny Kraków – Diagnoza psychologiczna

W Centrum Dobrej Terapii – gabinet psychiatryczny Kraków, istnieje możliwość przeprowadzenia diagnozy psychologicznej, badania umożliwiającego opis zachowań człowieka w różnych sytuacjach życiowych i jego względnie stałych cech świadczących o jego funkcjonowaniu w różnych wymiarach (życie osobiste, zawodowe, relacje z innymi ludźmi).

Badanie to przeprowadza wykwalifikowany psycholog w Krakowie, a właściwie postawiona diagnoza umożliwia dokładniejszy opis problemów danej osoby. Metoda ta ułatwia też i podnosi efektywność leczenia oraz doboru odpowiedniej formy terapii w przypadku zaburzeń psychicznych, przyczyniając się do zmniejszenia cierpienia i poprawy funkcjonowania pacjenta. Wyniki badania psychologicznego pomagają określić mocne i słabe strony danej osoby, dają jej możliwość zrozumienia swoje zachowania, problemów. To też szansa lepszego zdiagnozowania cechy osobowości i obszarów do ewentualnych zmian (np. w trakcie psychoterapii). Ponadto gabinet psychiatryczny Kraków przeprowadza omawiane badania psychologiczne, które mogą być także pomocne w orzecznictwie, szkolnictwie itp.

Jak przebiega diagnoza psychologiczna?

Diagnoza psychologiczna z reguły zaczyna się od rozmowy, na której ustalane są cele postępowania diagnostycznego i stawiane wstępne hipotezy. Badanym proponuje się właściwy dobór  narzędzi diagnostycznych oraz ich odpowiednią interpretację.

Badanie psychologiczne ma na celu poznanie funkcjonowania psychicznego osoby w obszarze poznawczym, emocjonalnym i społecznym.

Pierwszy z nich dotyczy określenia stopnia sprawności funkcji poznawczych (m.in. pamięci, koncentracji uwagi, orientacji, koordynacji wzrokowo-ruchowej, zdolności myślenia, planowania itp.), określenia poziomu inteligencji, możliwości występowania zmian organicznych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, trudności z nauką (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).

Ocena funkcjonowania emocjonalnego dotyczy zaburzeń nastroju (np. lęk, depresja), problemów nerwicowych, zaburzeń osobowości, zachowania, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń związanych z przeżytym stresem, diagnozowania chorób psychicznych.

Oprócz wyspecjalizowanej rozmowy i wywiadu klinicznego, który przeprowadza nasz gabinet psychiatryczny Kraków stosuje się również badania testowe (testy psychologiczne) dostosowane do konkretnej sytuacji danej osoby. Testy te dają możliwość obiektywizacji obrazu badanej osoby, pozwalają na odniesienie uzyskanych wyników do norm określanych na podstawie badań w populacji.

Rodzaje testów psychologicznych

  • Do badania poziomu inteligencji stosuje się Skalę Inteligencji dla Dorosłych Davida Wechslera WAIS-R.
  • W zakresie diagnozy neuropsychologicznej proponowane są testy: Bentona, Bender oraz wybrane próby badania neuropsychologicznego.
  • Psychiatra Kraków – w zakresie badania osobowości stosowany jest test MMPI oraz testy projekcyjne, a także Arkusz Samopoznania Cattella.
  • Badanie psychologiczne może obejmować też zastosowanie specyficznych testów do oceny zaburzeń nastroju.

Ostatnim etapem badania w naszym gabinecie psychiatrycznym w Krakowie może być umówienie (w ramach odrębnego spotkania z psychologiem) uzyskanych wyników badań i próba zaplanowania dalszego postępowania terapeutycznego.

Przeczytaj również:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica