Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Co to jest somatyzacja?

Definicja pojęcia somatyzacji

Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i wyrażania dyskomfortu psychologicznego w formie objawów somatycznych (cielesnych) oraz do poszukiwania pomocy medycznej w związku z ich obecnością. Innymi słowy somatyzacja to nieświadome i niecelowe generowanie objawów fizycznych będących przejawem dolegliwości psychologicznych takich jak np. lęk.

Termin somatyzacja wprowadził w 1924 roku austriacki lekarz i psycholog, uczeń Zygmunta Freuda – Wilhelm Stekel. Nasiloną postać somatyzacji określa się w psychiatrii zaburzeniem somatyzacyjnym. Może (choć nie musi) być ona związana z występowaniem innych dolegliwości psychicznych, takich jak zaburzenia nastroju (np. depresja) lub zaburzenia lękowe (np. zespół lęku uogólnionego).

W teorii psychodynamicznej somatyzacja jest rozumiana jako psychologiczny mechanizm obronny ego: nieświadome skanalizowanie wypartych uczuć w objawy somatyczne, jako forma symbolicznej komunikacji. Przykładowo objaw mdłości może symbolicznie wyrażać niechęć, wstręt czy przesyt, doświadczane wobec konkretnego problemu.

Somatyzacja jest częstym sposobem doświadczania i wyrażania trudności emocjonalnych u dzieci. Dowiedziono, że dzieci z rodzin, w których wiele uwagi poświęca się skargom somatycznym, częściej stosują (nieświadomie) mechanizm somatyzacji w życiu dorosłym.

Leczenie somatyzacji

Objawy somatyzacyjne rzadko ustępują przy zastosowaniu fizykalnych metod leczenia/terapii. Osoba nimi dotknięta często „wędruje” od lekarza do lekarza w poszukiwaniu właściwej diagnozy i ulgi objawowej. Zwykle jednak uzyskanie trwałej poprawy jest możliwe dopiero po zidentyfikowaniu i przepracowaniu trudności emocjonalnych i konfliktów psychologicznych leżących u podstaw tych objawów. Z tego względu zalecaną metodą leczenia somatyzacja jest psychoterapia, najczęściej w nurcie psychodynamicznym lub poznawczo-behawioralnym.

Opracował: dr Grzegorz Mączka

Przeczytaj również:
Czym jest inteligencja emocjonalna?
31 maja 2022

Świadome korzystanie z emocji jako źródła informacji o sobie i świecie, jest jednym z podstawowych elementów inteligencji emocjonalnej. Może ona poprawić relacje... »

Co to jest kontrakt terapeutyczny?
4 kwietnia 2022

Co to jest kontrakt terapeutyczny? To umowa między pacjentem, a psychoterapeutą określająca warunki współpracy oraz przyjęty sposób leczenia w ramach... »

Czym jest relacja terapeutyczna?
28 marca 2022

Relacja terapeutyczna to wyrażanie i wzajemna wymiana uczuć oraz postaw w relacji pacjent-psychoterapeuta. W trakcie spotkań psychoterapeutycznych, kształtuje... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica