Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Co to jest temperament?

Temperament można określić jako indywidualną „naturę emocjonalną”, uwzględniającą poziom energii, dominujący nastrój oraz wrażliwość na stymulację (na bodźce).

Zmienność temperamentu najłatwiej zaobserwować u noworodków: niemal natychmiast po narodzinach niektóre dzieci są spokojne, podczas gdy inne dużo płaczą. Niektóre lubią być trzymane w ramionach, inne protestują. Jedne koi spokojna muzyka, inne płaczą tak głośno, że nawet jej nie słyszą.

Czy temperament jest cechą wrodzoną?

W związku z powyższymi obserwacjami współcześnie często uważa się, że temperament ma charakter wrodzony, biologiczny i stosunkowo niezmienny. Jest jednym z aspektów szerszego pojęcia jakim jest osobowość, jest jej „biologiczną składową”. Niemniej jednak wielu fachowców twierdzi, że temperament w pewnym zakresie może się zmieniać i tak np. kapryśne niemowlaki mogą wyrosnąć na spokojnych nastolatków, a pasywne (bierne) dzieci mogą zostać klasowymi „rozrabiakami”. Relacje z rodzicami, rodzeństwem oraz inne interakcje i doświadczenia życiowe istotnie wpływają na temperament. Co prawda spokojne dzieci mają mniejszą szansę stać się chuliganami, a dzieci pełne energii mają mniejszą szansę na rozwój fobii społecznej, niemniej jednak to jak ostatecznie ukształtuje się osobowość wynika (między innymi) z dynamicznej interakcji wrodzonych cech temperamentalnych i charakterystyki środowiska rozwoju. Środowisko może zarówno wzmocnić pozytywne cechy temperamentalne jak i je osłabić.

Opracował: mgr Grzegorz Mączka na podstawie: The Gale Encyclopedia of Psychology 2nd edition, Gale Group 2001 

Przeczytaj również:
Co to jest osobowość?
22 maja 2012

Osobowość można najprościej określić jako zestaw elementów (funkcji) naszej psychiki i zachowań, poprzez które każda osoba odróżnia się od innych. Osobowość... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa