Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Długoterminowa psychoterapia psychodynamiczna skuteczną metodą leczenia

Badacze z Wielkiej Brytanii dokonali naukowej weryfikacji skuteczności długoterminowej (trwającej ponad rok) psychoterapii psychodynamicznej w leczeniu osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, analizując wyniki wiarygodnych badań porównujących efektywność tej metody z mniej intensywnymi formy psychoterapii lub zwykłą opieką psychiatryczną.

W ocenianych badaniach uczestniczyło łącznie 971 pacjentów, u których rozpoznawano między innymi: przewlekłe zaburzenia depresyjne i lękowe, zaburzenia osobowości (w tym borderline) i zaburzenia odżywania się. Skuteczność terapii oceniano po jej zakończeniu (w 3 badaniach nawet po upływie 2–8 lat).

Odnotowano, że w przypadku osób cierpiących na złożone zaburzenia psychiczne długoterminowa psychoterapia psychodynamiczna jest skuteczniejsza niż inne, mniej intensywne metody terapii lub zwykła opieka. Dotyczyło to zarówno całkowitego efektu leczenia, jak jego i poszczególnych aspektów (zmniejszenie nasilenia problemu docelowego i objawów psychopatologicznych, poprawa funkcjonowania osobowości i społecznego).

Opracowano na podstawie: F. Leichsenring i S. Rabung, Long-term psychodynamic psychotherapy in complex mental disorders: update of a meta-analysis. British Medical Journal, 2011; 199: 15-22.

Przeczytaj również:
Emocjonalne jedzenie
Emocjonalne jedzenie
29 maja 2022

Odżywianie się  jest jedną z podstawowych czynności umożliwiającej nam życie, bowiem jedzenie pozwala nam utrzymywać procesy biologiczne organizmu. Jedzenie,... »

Czym jest przeniesienie?
Czym jest przeniesienie?
2 stycznia 2022

Przeniesienie można określić jako zjawisko występujące w procesie psychoterapii, w ramach którego pacjent/klient nieświadomie przelewa (przenosi) na terapeutę... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica