Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Długoterminowa psychoterapia psychodynamiczna skuteczną metodą leczenia

Badacze z Wielkiej Brytanii dokonali naukowej weryfikacji skuteczności długoterminowej (trwającej ponad rok) psychoterapii psychodynamicznej w leczeniu osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, analizując wyniki wiarygodnych badań porównujących efektywność tej metody z mniej intensywnymi formy psychoterapii lub zwykłą opieką psychiatryczną.

W ocenianych badaniach uczestniczyło łącznie 971 pacjentów, u których rozpoznawano między innymi: przewlekłe zaburzenia depresyjne i lękowe, zaburzenia osobowości (w tym borderline) i zaburzenia odżywania się. Skuteczność terapii oceniano po jej zakończeniu (w 3 badaniach nawet po upływie 2–8 lat).

Odnotowano, że w przypadku osób cierpiących na złożone zaburzenia psychiczne długoterminowa psychoterapia psychodynamiczna jest skuteczniejsza niż inne, mniej intensywne metody terapii lub zwykła opieka. Dotyczyło to zarówno całkowitego efektu leczenia, jak jego i poszczególnych aspektów (zmniejszenie nasilenia problemu docelowego i objawów psychopatologicznych, poprawa funkcjonowania osobowości i społecznego).

Opracowano na podstawie: F. Leichsenring i S. Rabung, Long-term psychodynamic psychotherapy in complex mental disorders: update of a meta-analysis. British Medical Journal, 2011; 199: 15-22.

Przeczytaj również:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Książki w języku angielskim

W tym tygodniu, nakładem wydawnictwa Copernicus Center Press ukazały się w języku angielskim dwie książki, których tematem są zagadnienia powiązań...

Zamknij