Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Maj miesiącem świadomości na temat zaburzenia osobowości typu borderline

Maj to miesiąc świadomości na temat zaburzenia osobowości typu borderline. Ma on na celu edukację na temat tego zaburzenia, jego mechanizmów oraz realiów życia osoby z tym zaburzeniem. Obecnie pacjenci z osobowością z pogranicza często doświadczają napiętnowania ze strony społeczeństwa, co spowodowane jest wieloma mitami. Akcja ma na celu lepsze zrozumienie zaburzenia borderline i jego specyfiki, a co za tym idzie – ma wpłynąć na zmniejszenie stygmatyzacji tego problemu. Warto podkreślić, że obecnie panuje tendencja do odchodzenia od pojęcia „bordeline”, jako mylącego i piętnującego, na rzecz pojęć bardziej opisowych, np. osobowość o typie chwiejnym emocjonalnie.

Co to jest osobowość borderline?

Po raz pierwszy terminu borderline (Borderline Personality Disorder, skrót BPD, z ang. pograniczny) w 1938 roku użył amerykański psychoanalityk Adolph Stern. Opisał większość symptomów, które dziś służą do diagnozowania tego zaburzenia. Istnieje kilka definicji osobowości z pogranicza.

Słownik psychologii definiuje osobowość z pogranicza jako: zaburzenie w przebiegu którego jednostka żyje „na granicy” między normalnym, przystosowanym funkcjonowaniem a rzeczywistymi zaburzeniami psychicznymi. Taką osobę charakteryzują rozmaite postacie niestabilności, np. niestabilne relacje interpersonalne, nagłe i nieadekwatne zmiany afektywne, zaburzony obraz siebie, częste napady złości, autodestrukcyjne działania w rodzaju hazardu czy kradzieży w sklepach. Zdarzają się przewlekłe stany znudzenia.

Oxford Dictionary of Psychology mówi, że zaburzenie osobowości borderline to: zaburzenie osobowości charakteryzujące się dominującym wzorem impulsywności i niestabilności relacji interpersonalnych, wyobrażeniu o sobie i afekcie, mające początek we wczesnym dzieciństwie i zapowiadane wieloma sygnałami i symptomami takimi jak: intensywne i niestabilne relacje personalne, impulsywność (wydatki, przypadkowy seks, nierozważna jazda samochodem, napady głodu i obżarstwa), emocjonalna niestabilność, tendencje samobójcze, chroniczne poczucie pustki, intensywna i bezpodstawna złość i inne.

Według Amerykańskiej klasyfikacji DSM-IV borderline to zaburzenie z pogranicza (301.83), a w klasyfikacji ICD-10 występuje pojęcie osobowości chwiejnej emocjonalnie (F.60.3) typ impulsywny (F.60.30) oraz typ borderline (F.60.31).

Jakie kryteria diagnostyczne według obu tych klasyfikacji musi spełniać typ z pogranicza osobowości chwiejnej emocjonalnie czyli borderline? Przeczytasz o tym w naszym artykule: Zaburzenia osobowości – osobowość chwiejna emocjonalnie/borderline.

Podstawową metoda leczenia jest psychoterapia (np. psychodynamiczna), dość często równocześnie stosuje się objawową farmakoterapię. W ostatnich latach pojawiają się nowe formy psychoterapii szczególnie pomocne w leczeniu BPD, jak na przykład: Dialektyczna Terapia Behawioralna (Dialectical Behavior Therapy – dedykowana do leczenia BPD, najwięcej badań nad skutecznością i wysoka efektywność), Terapia Skoncentrowana na Przeniesieniu (Transference Focused Therapy), czy Terapia Oparta na Mentalizacji (Mentalization Based Therapy)”.

Opracowano na podstawie:

  1. Reber A. (2000). Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
  2. C. Colman., M. Andrew. (2003). Oxford Dictionary of Psychology. Nowy Jork: Wydawnictwo Oxford University Press.
  3. The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders (ICD-10)
  4. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM-IV)
Przeczytaj również:
Czym jest przeniesienie?
2 stycznia 2022

Co to jest przeniesienie? Przeniesienie można określić jako zjawisko występujące w procesie psychoterapii, w ramach którego pacjent/klient nieświadomie przelewa... »

Czym jest narcyzm?
21 września 2021

Narcyzm jest cechą osobowości charakteryzującą się wyolbrzymionym poczuciem „doniosłości” własnej osoby oraz znaczenia własnych umiejętności. Ludzie z cechami... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica