Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Zastosowanie kwasów tłuszczowych omega-3 w innych niż depresja zaburzeniach psychicznych

Kwasy tłuszczowe omega-3 cieszą się dużym zainteresowaniem wśród pacjentów i naukowców poszukujących nowych metod leczenia zaburzeń psychicznych. Jak do tej pory najwięcej badań poświęcono kwestii aktywności przeciwdepresyjnej tych kwasów. Zagadnienie to zostało omówione w jednym z wcześniejszych postów umieszczonych na blogu Centrum Dobrej Terapii (Kwasy tłuszczowe omega-3 na depresję?). Ze względu na wielokierunkowy wpływ na funkcję komórek nerwowych, właściwości antyoksydacyjne, wpływ na metabolizm tłuszczowy oraz na procesy zapalne, kwasy tłuszczowe omega-3 potencjalnie mogą okazać się przydatne w leczeniu schorzeń psychicznych o bardzo zróżnicowanej patofizjologii. Badania przeprowadzone u pacjentów z diagnozą schizofrenii dały jak dotąd  niejednoznaczne wyniki i jak na razie nie można ocenić jaka może być przydatność kwasów tłuszczowych omega-3 w leczeniu wytwórczych lub ubytkowych objawów schizofrenii. Niektóre, pojedyncze obserwacje sugerują możliwość łagodzenia przy pomocy kwasów omega-3 działań niepożądanych wyindukowanych przez leki przeciwpyschotyczne, takich jak: objawy pozapiramidowe czy zaburzenia metaboliczne. Wyniki te wymagają jednak potwierdzenia w kolejnych badaniach na odpowiednio dużych grupach pacjentów i z zastosowaniem rzetelnej metodyki. Duże nadzieje wiążą się z możliwością zastosowania nienasyconych kwasów tłuszczowych w leczeniu ADHD u dorosłych i dzieci. Najbardziej obiecująco przedstawiają się rezultaty kilku randomizowanych badań kontrolowanych placebo sugerujące umiarkowaną (w porównaniu do obecnych metod farmakoterapii) skuteczność wysokich dawek kwasu eikozapentaenowego (EPA) lub mieszaniny kwasów omega-3 i omega-6  u dzieci. Obserwowano w nich poprawę w zakresie: pamięci operacyjnej, uwagi, agresji, niepokoju ruchowego, zaburzeń zachowania, problemów z wynikami szkolnymi itp. Zagadnienie to wymaga jednak dalszych badań. Rośnie liczba doniesień o korzystnym efekcie włączenia kwasów omega-3 u osób z diagnozą zaburzenia osobowości typu borderline. U pacjentów tych stwierdzano redukcję nasilenia objawów depresyjnych, złości, agresji  i autoagresji, czy impulsywności. Ilość badań jest jednak nadal niewystarczająca. Według dostępnych danych, kwasy tłuszczowe omega-3 okazują się nieskuteczne w leczeniu zaburzeń odżywiania oraz uzależnień. Dane na temat możliwości zastosowania kwasów omega-3 w zaburzeniach lękowych, obsesyjno-kompulsywnych czy autyzmie są jak na razie szczątkowe i/lub niejednoznaczne.

Wynika z tego, że choć ze stosowaniem kwasów omega-3 w psychiatrii wiąże się spore nadzieje, to ich przydatność nie została jeszcze ustalona i wymaga wielu dalszych badań. Za wcześnie zatem na rzetelne rekomendacje terapeutyczne i algorytmy postępowania w przypadku pacjentów cierpiących na inne niż depresja zaburzenia psychiczne.

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest nerwica?
20 czerwca 2012

Nerwica (dawniej: neuroza) to termin używany do opisu niepsychotycznego zaburzenia psychicznego, które wiąże się z doświadczaniem cierpienia i lęku, które... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica