Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne – jakie są optymalne metody leczenia?

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD; dawniej: nerwica natręctw) jest jednym z częstszych zaburzeń psychicznych, które znacząco pogarsza funkcjonowanie i jakość życia pacjentów. Standardowe metody leczenia tych osób to psychoterapia (zwłaszcza poznawczo-behawioralna) oraz farmakoterapia (głównie leki z grupy SSRI). Skuteczność tych metod jest udokumentowana, jednak niewiele wiadomo na temat ich porównywalnej efektywności. W celu wyjaśnienia tych wątpliwości przeprowadzono niedawno metaanalizę 54 wiarygodnych badań nad poszczególnymi schematami terapii (łącznie 6652 pacjentów z OCD o znacznym stopniu nasilenia).

Na podstawie uzyskanych wyników autorzy metaanalizy stwierdzili, iż zalecane metody leczenia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego zwykle pozwalają na skuteczną redukcję objawów OCD. Żaden z ocenianych leków nie okazał się bardziej efektywny od innych, a równocześnie ich efektywność oceniono jako umiarkowaną. Nie wykazano w sposób jednoznaczny przewagi oddziaływań psychoterapeutycznych nad monoterapią lekami SSRI. Autorzy sugerują, jako optymalny sposób leczenia pacjentów z OCD, łączne stosowanie psychoterapii i farmakoterapii.

Opracowano na podstawie: “Pharmacological and psychotherapeutic interventions for management of obsessive-compulsive disorder in adults: a systematic review and network meta-analysis” Skapinakis i wsp. Lancet Psychiatry, 2016.

Przeczytaj również: