Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne – jakie są optymalne metody leczenia?

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD; dawniej: nerwica natręctw) jest jednym z częstszych zaburzeń psychicznych, które znacząco pogarsza funkcjonowanie i jakość życia pacjentów. Standardowe metody leczenia tych osób to psychoterapia (zwłaszcza poznawczo-behawioralna) oraz farmakoterapia (głównie leki z grupy SSRI). Skuteczność tych metod jest udokumentowana, jednak niewiele wiadomo na temat ich porównywalnej efektywności. W celu wyjaśnienia tych wątpliwości przeprowadzono niedawno metaanalizę 54 wiarygodnych badań nad poszczególnymi schematami terapii (łącznie 6652 pacjentów z OCD o znacznym stopniu nasilenia).

Na podstawie uzyskanych wyników autorzy metaanalizy stwierdzili, iż zalecane metody leczenia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego zwykle pozwalają na skuteczną redukcję objawów OCD. Żaden z ocenianych leków nie okazał się bardziej efektywny od innych, a równocześnie ich efektywność oceniono jako umiarkowaną. Nie wykazano w sposób jednoznaczny przewagi oddziaływań psychoterapeutycznych nad monoterapią lekami SSRI. Autorzy sugerują, jako optymalny sposób leczenia pacjentów z OCD, łączne stosowanie psychoterapii i farmakoterapii.

Opracowano na podstawie: “Pharmacological and psychotherapeutic interventions for management of obsessive-compulsive disorder in adults: a systematic review and network meta-analysis” Skapinakis i wsp. Lancet Psychiatry, 2016.

lek. med. Paweł Brudkiewicz

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta psychodynamiczny. Absolwent studiów dziennych na Wydziale Lekarskim UJ CM. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Katedrze i Klinice… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica