Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Depresja z napadami złości

Depresja z napadami złości to epizod depresyjny, któremu towarzyszą wybuchy złości, gniewu, czy wściekłości, o charakterze nieadekwatnym lub nadmiarowym w stosunku do sytuacji. W trakcie wybuchu złości pacjent często doświadcza (podobnie jak w napadzie lęku) objawów pobudzenia autonomicznego, takich jak: tachykardia, drżenie, uderzenia gorąca, wzmożona potliwość, dyskomfort w klatce piersiowej, czy zawroty głowy. Ponadto, napady wiążą się z obawą, że nastąpi utrata kontroli nad zachowaniem, a czasem do takiej utraty kontroli dochodzi, czemu towarzyszy agresja słowna lub fizyczna. Napady złości w depresji mają charakter egodystoniczny co oznacza że są one niechciane, wiążą się z dyskomfortem, poczuciem winy, czy żałowaniem swojego zachowania. Są one bardzo rozpowszechnione i występują u około ¼ pacjentów cierpiących na depresję oraz nawet u 1/3 chorych u których depresja współwystępuje z zaburzeniami lub objawami lękowymi.  Występowanie napadów złości w depresji (w porównaniu do depresji bez napadów złości) wiąże się z ryzykiem gorszej reakcji na leki przeciwdepresyjne oraz przedłużania się epizodu depresyjnego, a także większym ryzykiem występowania myśli samobójczych.

Depresja z napadami złości częściej występuje u pacjentów z diagnozą zaburzeń osobowości, uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz u osób cierpiących na chorobę afektywną dwubiegunową. Napady złości na ogół reagują na skuteczne leczenie przeciwdepresyjne i ustępują w miarę ustępowanie objawów depresyjnych, aczkolwiek u pewnego odsetka pacjentów utrzymują się pomiędzy epizodami depresji.

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Czym jest przeniesienie?
2 stycznia 2022

Przeniesienie można określić jako zjawisko występujące w procesie psychoterapii, w ramach którego pacjent/klient nieświadomie przelewa (przenosi) na terapeutę... »

Co to jest somatyzacja?
31 grudnia 2021

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica