Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Rola temperamentu i chronotypu a ich związek z dwubiegunowością – artykuł w prestiżowym czasopiśmie

W prestiżowym czasopiśmie Journal of Affective Disorders ukazał się artykuł The role of affective temperaments assessed by the Temperament Evaluation of Memphis, Pisa and San Diego-Autoquestionnaire (TEMPS-A) in the relationship between morningness-eveningness and bipolarity”, którego współautorem jest pracujący w Centrum Dobrej Terapii dr hab. n. med. Marcin Siwek. Jest to kolejna praca zespołu Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM, w której badano zagadnienia zaburzeń rytmów dobowych i chronotypu w chorobie afektywnej dwubiegunowej oraz ich powiązań z cechami temperamentalnymi.

Autorzy, chcąc zweryfikować wyniki swoich wcześniejszych obserwacji i przeprowadzić bardziej szczegółowe analizy, przebadali grupę aż 1449 osób (402 mężczyzn i 1047 kobiet), stosując takie narzędzia jak: Kwestionariusz Zaburzeń Nastroju, Kwestionariusz Objawów Hipomanii HCL-32, kwestionariusz Temperament Evaluation of Memphis, Pisa and San Diego Autoquestionnaire (TEMPS-A) oraz Skala Ranności (Composite Scale of Morningness). Potwierdzili  oni, że tzw. „wieczorność” (inaczej: typ „sowy” – czyli wykazywanie optymalnej aktywności w porach wieczornych, preferowanie późnych godzin kładzenia się spać oraz tendencja do budzenia się późno i gorsze funkcjonowanie w godzinach wczesnoporannych) ma znaczący związek z dwubiegunowością – szczególnie u osób z cechami temperamentu depresyjnego i lękowego. Natomiast w przypadku temperamentu cyklotymicznego czy drażliwego – charakterystyczny dla tych cech temperamentu, bardzo silny związek z dwubiegunowością, był niezależny od tego czy badane osoby były typami „sowy” , czy bardziej „skowronka” .

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest temperament?
Co to jest temperament?
8 września 2021

Temperament można określić jako indywidualną „naturę emocjonalną”, uwzględniającą poziom energii, dominujący nastrój oraz wrażliwość na stymulację (na... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica