Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Dwubiegunowość a chronotyp – wyniki polskich badań

Chronotyp to pojęcie odnoszące się do preferencji w zakresie rytmu i aktywności dobowej. U danej osoby chronotyp jest z reguły cechą stałą i stabilną. W języku powszechnym posługujemy się pojęciem „sowy” dla określenia osób, które preferują nocny tryb życia, aktywne są wieczorem i lubią wstawać późno oraz określeniem „skowronek” – mającym charakteryzować tych z nas, którzy wstają bardzo wcześnie, a optimum ich aktywności przypada na godziny poranne i pierwszą część dnia.

Jednak zagadnienie chronotypów ma w ujęciu badań medycznych bardziej złożony charakter i składa się z wielu wymiarów i parametrów. W niektórych zaburzeniach psychicznych może dochodzić do zmiany chronotypu – dobrym tego przykładem ją zaostrzenia choroby afektywnej dwubiegunowej.

Grupa polskich naukowców z Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii CM UJ (a w tym pracujący w Centrum Dobrej Terapii: dr hab. n. med. Marcin Siwek) we współpracy z Kliniką Psychiatrii w Poznaniu, przeprowadziła badanie, którego celem była analiza związków chronotypu z cechami temperamentalnymi kojarzonymi ze spektrum zaburzeń dwubiegunowych. Do badania włączono 618 osób, które wypełniały kwestionariusz online, w skład którego wchodziły narzędzia służące do wielowymiarowego badania chronotypów, takie jak: Skala Ranności, Kwestionariusz Rytmu Dobowego. Wykazano, iż temperament hipertymiczny (który wiąże się ze spektrum zaburzeń dwubiegunowych) jako jedyny z temperamentów, odznaczał się tzw. afektem porannym (tj. pozytywnym nastawieniem oraz gotowością i otwartością do aktywności fizycznej i intelektualnej w godzinach porannych), preferowaniem budzenia się o wczesnych godzinach oraz podwyższonymi parametrami związanymi z energicznością, takimi jak czuwanie dzienne i skłonność do czuwania o dowolnej porze.

Prezentowane badanie stanowi istotny wkład w poszerzenie wiedzy na temat biologii oraz uwarunkowań choroby dwubiegunowej, a jego wyniki zostały opublikowane w anglojęzycznym czasopiśmie Chronobiology International.

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica