Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Wyróżnienia za publikację naukową dla specjalisty Centrum

W dniu 07 grudnia w trakcie Kongresu Psychiatrii Medforum w Wiśle ogłoszone zostały wyniki kolejnego plebiscytu „Złota Synapsa” . W kategorii: „Najbardziej znaczący artykuł o tematyce psychiatrycznej napisany przez autorów pracujących w Polsce”, drugie miejsca (podobnie jak z zeszłym roku) ex aequo  zostały przyznane artykułom, których współautorem jest dr hab. n. med. Marcin Siwek.

Obydwie prace („Are there differences in lipid peroxidation and immune biomarkers between major depression and bipolar disorder: Effects of melancholia, atypical depression, severity of illness, episode number, suicidal ideation and prior suicide attempts.” oraz „Disrupted implicit motor sequence learning in schizophrenia and bipolar disorder revealed with ambidextrous Serial Reaction Time Task”) zostały opublikowane w znaczącym, zagranicznym czasopiśmie Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry i wpisują się w szeroki nurt badań markerów choroby afektywnej dwubiegunowej
Pierwszy z artykułów jest owocem wieloletniej współpracy i działalności naukowej Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM oraz Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk. Druga praca powstała w wyniku połączenia sił zespołu Katedry Psychiatrii UJ CM ze Studenckimi Kołami Naukowymi Psychiatrii Dorosłych i Zaburzeń Afektywnych UJ CM.

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa