Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Wyróżnienia za publikację naukową dla specjalisty Centrum

W dniu 07 grudnia w trakcie Kongresu Psychiatrii Medforum w Wiśle ogłoszone zostały wyniki kolejnego plebiscytu „Złota Synapsa” . W kategorii: „Najbardziej znaczący artykuł o tematyce psychiatrycznej napisany przez autorów pracujących w Polsce”, drugie miejsca (podobnie jak z zeszłym roku) ex aequo  zostały przyznane artykułom, których współautorem jest dr hab. n. med. Marcin Siwek.

Obydwie prace („Are there differences in lipid peroxidation and immune biomarkers between major depression and bipolar disorder: Effects of melancholia, atypical depression, severity of illness, episode number, suicidal ideation and prior suicide attempts.” oraz „Disrupted implicit motor sequence learning in schizophrenia and bipolar disorder revealed with ambidextrous Serial Reaction Time Task”) zostały opublikowane w znaczącym, zagranicznym czasopiśmie Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry i wpisują się w szeroki nurt badań markerów choroby afektywnej dwubiegunowej
Pierwszy z artykułów jest owocem wieloletniej współpracy i działalności naukowej Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM oraz Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk. Druga praca powstała w wyniku połączenia sił zespołu Katedry Psychiatrii UJ CM ze Studenckimi Kołami Naukowymi Psychiatrii Dorosłych i Zaburzeń Afektywnych UJ CM.

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica