Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Zaburzenia funkcji móżdżku w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej – publikacja naukowa polskich badaczy

W ostatnich latach rośnie liczba doniesień wskazujących na udział zaburzeń funkcji móżdżku oraz jego połączeń z pozostałymi obszarami ośrodkowego układu nerwowego w etiologii schizofrenii oraz choroby afektywnej dwubiegunowej. Jednym ze sposobów na badanie zaburzeń móżdżkowych w tym zakresie są testy neuropsychologiczne, analizujące zjawisko nieświadomego uczenia motorycznego. Grupa badaczy z Katedry Psychiatrii UJ CM (w tym – specjaliści Centrum Dobrej Terapii – dr hab. n. med. Marcin Siwek oraz dr Anna Starowicz-Filip) wykazała, że pacjenci z diagnozą schizofrenii oraz choroby afektywnej dwubiegunowej, w porównaniu do osób zdrowych, charakteryzują się zaburzeniami w zakresie nieświadomego uczenia motorycznego. Co istotne sekwencja i wzorzec tych zaburzeń w niektórych aspektach różnił się znacząco pomiędzy osobami z diagnozą schizofrenii i choroby dwubiegunowej. Badania te, sugerujące częściowo wspólne, a częściowo odmienne obszary patofizjologii obu chorób wymagają replikacji oraz potwierdzenia z zastosowaniem innych technik – np. neuroobrazowania.

Autorzy opublikowali swoje wyniki w prestiżowym czasopiśmie zagranicznym: Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry.

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Wczesne wykrywanie zaburzeń pamięci
12 listopada 2012

Chorobę Alzheimera można podejrzewać u starszej osoby, która skarży się na problemy z pamięcią. Poza oceną objawów choroby nie istnieją żadne inne metody (np.... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa