Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Wykład specjalisty Centrum na kongresie psychiatrycznym

W dniach 7-9 grudnia w Wiśle odbył się kolejny, ogólnopolski kongres „Psychiatria Medforum”. Tym razem jego motywem przewodnim była psychiatria ambulatoryjna. Na program kongresu złożyło się blisko 70 wykładów, uszeregowanych w 16 sesji tematycznych oraz sesje posterowe.

Jednym z prelegentów był dr hab. n. med. Marcin Siwek, który wygłosił wykład pt. „Badania markerowe w zaburzeniach dwubiegunowych”. Omówił w nim badania, mające na celu wytypowanie substancji lub parametrów biochemicznych, które albo są specyficzne dla choroby afektywnej dwubiegunowej, bez względu na jej fazę i stopień zaawansowania (tzw. markery cechy), albo też mogą odzwierciedlać określone etapy jej przebiegu, czy epizody oraz ich nasilenie (tzw. markery stanu).  Można sobie wyobrazić, że odkrycie wiarygodnych i łatwych do oznaczenia w laboratorium markerów, dało by ogromne korzyści, takie jak np. szczegółowy wgląd w etiologię choroby, możliwość zwiększenia rzetelności jej diagnozy (w tym ułatwienie różnicowania choroby afektywnej dwubiegunowej z jednobiegunową), możliwość oceny efektów leczenia i ryzyka nawrotu lub lekooporności. Dr hab. n med. Marcin Siwek przedstawił w tym kontekście badania markerów: stanu zapalnego, stresu oksydacyjnego oraz oznaczenia zmian stężenia cynku i miedzi.

Jak na razie wyniki tych poszukiwań nie mają zastosowania w praktyce lekarskiej i służą głównie poznaniu podłoża biologicznego choroby afektywnej dwubiegunowej, jednak w przyszłości, zintegrowane ze sobą, mogą stworzyć szanse na stworzenie baterii użytecznych klinicznie testów laboratoryjnych.

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica