Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Choroba afektywna dwubiegunowa – seminarium dla lekarzy psychiatrów

W dniach 30-31 marca odbyła się w Krakowie trzecia edycja Specjalistycznego Seminarium Doskonalącego – Choroba Afektywna Dwubiegunowa, którego celem była poprawa wiedzy i umiejętności lekarzy-psychiatrów w zakresie diagnostyki, profilaktyki, farmakoterapii i psychoterapii choroby afektywnej dwubiegunowej. W szkoleniach uczestniczyli psychiatrzy z całej Polski.

Wykłady przygotowali i wygłosili:

•    prof. Dominika Dudek (Wykłady: „Kilka faktów o chorobie dwubiegunowej”; „Depresja lekooporna w chorobie afektywnej dwubiegunowej”; „Stany mieszane”; „Leki normotymiczne pierwszej generacji i lamotrygina”; „Kontrowersje wokół stosowania leków przeciwdepresyjnych w chorobie dwubiegunowej”; „Zdrowie somatyczne osób cierpiących na chorobę dwubiegunową”; „Ciąża, a choroba dwubiegunowa”),

•    dr hab. n. med. Marcin Siwek (wykłady: „Spektrum dwubiegunowe  i  depresja dwubiegunowa – diagnostyka, epidemiologia i charakterystyka”; „Cechy markerowe depresji dwubiegunowej”, „Szczególne populacje kliniczne a spektrum zaburzeń dwubiegunowych”; „Atypowe leki przeciwpsychotyczne w terapii choroby afektywnej dwubiegunowej – nowe podejście do leczenia manii i depresji”; „Choroba afektywna dwubiegunowa z szybką zmianą faz – algorytmy postępowania”),

•    dr n. med. Bartosz Grabski („Psychoterapia i psychoedukacja w chorobie afektywnej dwubiegunowej”),

•    dr n. med. Grzegorz Mączka („Psychoterapia i psychoedukacja w chorobie afektywnej dwubiegunowej”).

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:
dr hab. n. med. Bartosz Grabski, FECSM, WPATH-CM

Specjalista psychiatrii i seksuologii, psychoterapeuta. Specjalizuje się w pomocy osobom transpłciowym doświadczającym dysforii płciowej. Dodatkowo obszar jego zainteresowań klinicznych obejmuje problemy osób homo-… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica