Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Konferencja naukowa z udziałem specjalistów Centrum

17 listopada w Krakowie odbyła się pierwsza ogólnopolska konferencja „Psychiatria i Duchowość”. Była ona wspólnym projektem Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Dotyczyła ona zarówno zagadnień duchowości i religijności, problemów duchowych i moralnych osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi, jak i problemów zdrowia psychicznego, czy dylematów psychologicznych, jakie mogą ujawnić się w trakcie praktyk religijnych i kontaktów z instytucjami religijnymi.

Na konferencji nie zabrakło aktywności specjalistów Centrum Dobrej Terapii. Ks. Jacek Prusak i dr hab. n. med. Marcin Siwek byli członkami komitetu organizacyjnego konferencji. Wygłosili oni poza tym wspólny wykład pt. „Dwubiegunowość moralności – zaburzenia nastroju, a religijność”. Przedstawili w nim aktualny stan badań na temat religijności i problemów duchowych osób z diagnozą choroby afektywnej dwubiegunowej oraz wpływu afiliacji religijnej i różnych wymiarów religijności, na przebieg choroby i procesu leczenia, a także ryzyko zachowań samobójczych. Poruszyli również kwestię badań nad rozumowaniem moralnym i zagadnieniami wyborów moralnych, w różnych fazach choroby dwubiegunowej. Ponadto ks. dr J. Prusak, razem z prof. Bogdanem de Barbaro wygłosili wykład: „Psychoterapeuci i duchowni – raport z 26 lat spotkań klinicznych”.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i zebrała bardzo zróżnicowane audytorium w postaci m.in: lekarzy, psychoterapeutów, księży i zakonników.

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica