Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Choroba dwubiegunowa a temperament i rytmy biologiczne

Znacząca część aktywności naszego organizmu – m.in. sen i czuwanie, temperatura, aktywność układu immunologicznego, praca narządów, wydzielanie hormonów, czynność ośrodkowego układu nerwowego – podlega zmienności dobowej, a czasami sezonowej. Wzorce tej aktywności składają się na obraz tak zwanych rytmów biologicznych. Od dawna postuluje się, że zaburzenia rytmów biologicznych mogą odgrywać bardzo ważna rolę w powstawaniu oraz nawrotach depresji i choroby afektywnej dwubiegunowej. Polscy naukowcy z Kliniki Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu oraz Zakładu Zaburzeń Afektywnych, Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ (w tym specjalista naszego Centrum Dobrej Terapii dr hab. n. med. Marcin Siwek), podjęli próbę zbadania czy różne cechy temperamentu mogą wpływać na ryzyko i nasilenie zmian rytmów biologicznych u pacjentów z diagnozą choroby afektywnej dwubiegunowej, w porównaniu do zdrowych ochotników.  Do oceny rytmów biologicznych zastosowano Biological Rhythms Interview of Assessment in Neuropsychiatry (BRIAN), a w celu charakterystyki profilu temperamentów zastosowano kwestionariusz Temperament Evaluation of Memphis, Pisa and San Diego Autoquestionnaire (TEMPS-A).

Badanie pokazało, że temperament cyklotymiczny (charakteryzujący się zmiennością i labilnością nastroju, naprzemiennym występowaniem okresów „wyżów i niżów”) oraz temperament depresyjny (odznaczający się skłonnością do stale obniżonego nastroju i depresyjnego nastawienia),  mogą predysponować osoby z diagnozą choroby dwubiegunowej do zaburzeń rytmów biologicznych. Z drugiej strony wykazano, że temperament hipertymiczny (charakteryzujący się takimi cechami jak: postawa poszukiwania nowości, zwiększona impulsywność, tendencja do ekspansywności i działania na „podwyższonych obrotach”)  może w tym aspekcie odgrywać rolę protekcyjną.  Powyższa obserwacja, wpisuje się w szeroki nurt badań nad czynnikami ryzyka i markerami zaburzeń afektywnych i może przyczynić się do pogłębienia wiedzy na temat genezy i diagnozy choroby dwubiegunowej.

Wyniki badania opublikowano w zagranicznym czasopiśmie  Revista Brasileira de Psiquiatria.

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest temperament?
Co to jest temperament?
8 września 2021

Temperament można określić jako indywidualną „naturę emocjonalną”, uwzględniającą poziom energii, dominujący nastrój oraz wrażliwość na stymulację (na... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica