Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Zaburzenia rytmów dobowych w chorobie afektywnej dwubiegunowej – kolejna publikacja polskich naukowców

W ostatnich latach rośnie liczba doniesień wskazujących na powiązanie etiopatogenezy zaburzeń nastroju (depresji nawracającej i choroby afektywnej dwubiegunowej) z zaburzeniami rytmów biologicznych (patrz: Choroba dwubiegunowa a temperament i rytmy biologiczne). Intensywną działalność badawczą w tym zakresie prowadzą zespoły: Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM i Kliniki Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu (patrz: Dwubiegunowość a chronotyp – wyniki polskich badań). W kolejnym badaniu obejmującym 54 pacjentów z diagnozą choroby afektywnej dwubiegunowej znajdujących się w fazie remisji objawowej oraz 54 zdrowych ochotników stanowiących (grupa kontrolna), naukowcy ci (a wśród nich pracujący Centrum Dobrej Terapii, specjalista psychiatra – dr hab. n. med. Marcin Siwek) dokonali walidacji polskiej wersji kwestionariusza Biological Rhythms Interview of Assessment in Neuropsychiatry (BRIAN), służącego do szczegółowej oceny rytmów biologicznych. Badanie pokazało bardzo dobre właściwości psychometryczne testu, co wskazuje na możliwość jego rzetelnego stosowania w praktyce klinicznej oraz kolejnych projektach naukowo-badawczych. Wykazano ponadto, że w porównaniu do osób zdrowych pacjenci z diagnozą choroby dwubiegunowej, nawet jeśli znajdują się w remisji choroby, doświadczają znaczących zaburzeń rytmów dobowych, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wyższej całkowitej punktacji kwestionariusza BRIAN, jak i jego domenach opisujących sen i różne aspekty aktywności dobowej. Wyniki badania, stanowiące kolejny istotnych wkład w poszerzenie wiedzy na temat biologicznego podłoża choroby dwubiegunowej, opublikowano w zagranicznym czasopiśmie Neuropsychobiology.

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa