Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Zaburzenia rytmów dobowych w chorobie afektywnej dwubiegunowej – kolejna publikacja polskich naukowców

W ostatnich latach rośnie liczba doniesień wskazujących na powiązanie etiopatogenezy zaburzeń nastroju (depresji nawracającej i choroby afektywnej dwubiegunowej) z zaburzeniami rytmów biologicznych (patrz: Choroba dwubiegunowa a temperament i rytmy biologiczne). Intensywną działalność badawczą w tym zakresie prowadzą zespoły: Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM i Kliniki Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu (patrz: Dwubiegunowość a chronotyp – wyniki polskich badań). W kolejnym badaniu obejmującym 54 pacjentów z diagnozą choroby afektywnej dwubiegunowej znajdujących się w fazie remisji objawowej oraz 54 zdrowych ochotników stanowiących (grupa kontrolna), naukowcy ci (a wśród nich pracujący Centrum Dobrej Terapii, specjalista psychiatra – dr hab. n. med. Marcin Siwek) dokonali walidacji polskiej wersji kwestionariusza Biological Rhythms Interview of Assessment in Neuropsychiatry (BRIAN), służącego do szczegółowej oceny rytmów biologicznych. Badanie pokazało bardzo dobre właściwości psychometryczne testu, co wskazuje na możliwość jego rzetelnego stosowania w praktyce klinicznej oraz kolejnych projektach naukowo-badawczych. Wykazano ponadto, że w porównaniu do osób zdrowych pacjenci z diagnozą choroby dwubiegunowej, nawet jeśli znajdują się w remisji choroby, doświadczają znaczących zaburzeń rytmów dobowych, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wyższej całkowitej punktacji kwestionariusza BRIAN, jak i jego domenach opisujących sen i różne aspekty aktywności dobowej. Wyniki badania, stanowiące kolejny istotnych wkład w poszerzenie wiedzy na temat biologicznego podłoża choroby dwubiegunowej, opublikowano w zagranicznym czasopiśmie Neuropsychobiology.

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica