Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Markery stanu zapalnego, a obraz kliniczny depresji jednobiegunowej

Od wielu lat prowadzone są badania mające na celu wykrycie markerów (patrz: Wykład specjalisty Centrum na kongresie psychiatrycznym) odzwierciedlających etiologię, obecność i przebieg chorób afektywnych, w tym depresji jednobiegunowej. U pacjentów z diagnozą depresji, naukowcy badali, czy rolę takich markerów mogą pełnić np.: zmiany stężeń miedzi, cynku, magnezu, markerów stresu oksydacyjnego czy stanu zapalnego.

Temu ostatniemu zagadnieniu poświęcona została jedna z najnowszych publikacji, która jest efektem wspólnych prac badawczych zespołu Zakładu Zaburzeń Afektywnych UJ CM (do którego należy specjalista Centrum Dobrej Terapii – dr hab. n. med. Marcin Siwek) oraz Instytutu Farmakologii PAN. Autorzy przeanalizowali dane dotyczące 114 pacjentów z diagnozą jednobiegunowej depresji nawracającej i znajdujących się w fazie depresji bądź remisji, by ocenić jak zmieniają się – w zależności od różnych cech klinicznych, stężenia cytokin oraz TBARS – tj. markera stresu oksydacyjnego. Jak się okazało, obecność cech melancholicznych w epizodzie depresyjnym wiązała się z obniżeniem poziomu interleukiny 1alfa (IL-1alfa), z równoczesnym zwiększeniem poziomu rozpuszczalnego receptora dla interleukiny 6 (sIL-6R). W depresji opornej na leczenie w porównaniu do pacjentów w depresji bez cech lekooporności, obserwowano wyższe stężenia Sil-6R oraz TBARS oraz niższe stężenia rozpuszczalnego receptora dla czynnika stymulującego martwicę guzów (tumor necrosis factor), (sTNF – R). Pacjentów cierpiących na depresję nawracającą charakteryzowały ponadto stale podniesione poziomy  TBARS, sTNF-R oraz rozpuszczalnego antagonisty interleukiny 1 (sIL-1RA).

Opisane wyżej wyniki badań zostały opublikowane w zagranicznym czasopiśmie Neurotoxicity Research. Badania te stanowią kolejne dowody na aktywację stresu oksydacyjnego oraz odpowiedzi zapalnej w przebiegu zaburzeń depresyjnych i są następnym krokiem w długiej drodze prowadzącej nas w przyszłości, do opracowywania laboratoryjnych testów, przydatnych w diagnozie i leczeniu zaburzeń nastroju.

Źródło: Sowa-Kućma, M., Styczeń, K., Siwek, M. et al. Lipid Peroxidation and Immune Biomarkers Are Associated with Major Depression and Its Phenotypes, Including Treatment-Resistant Depression and Melancholia, „Neurotox Res” (2018) 33: 448.

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
Co to jest somatyzacja?
31 grudnia 2021

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica